In memoriam: de heer Herman Faes (2018)

door

Geboren te Meer op 2 augustus 1937 en overleden te Turnhout op 7 februari 2018

Na de start van de hogere cyclus (vanaf het 4de jaar) in 1959 kende onze school een explosieve groei.  Voor "kleinere" vakken als aardrijkskunde en geschiedenis waren er echter nog niet voldoende lestijden voor een voltijdse leerkracht.  Zo hebben de heer Frans Geerts (wonende te Westmalle en leraar geschiedenis te Turnhout) en de heer Jan Verachtert in onze school tijdelijk enkele uren les geschiedenis gegeven.

Midden de jaren zestig vorige eeuw kwam de heer Herman Faes zich bij de "pioniers" voegen als leraar geschiedenis.  Al vlug bleek dat hij niet alleen een grote vakkennis bezat, maar hij was door zijn grote bekommernis voor zijn leerlingen een zeer gewaardeerde leraar en een zeer aangename collega voor de andere leraars. Naast zijn opdracht geschiedenis gaf hij ook Nederlands in de 6de economische, de klas waarvan hij ook klastitularis werd.    Net als de onlangs overleden Bert Van Deun in de lagere jaren, heeft hij verschillende generaties leerlingen uit de hogere jaren de kennis van ons rijke verleden bijgebracht. 

Als verantwoordelijke voor orde en tucht deed ondergetekende heel dikwijls de rondgang voor de controle van de afwezigen.  Binnenkomen in de les van de heer Faes gaf dikwijls aanleiding tot een korte wederzijdse vriendschappelijke plagerij.  Of dachten sommige leerlingen toen misschien dat we écht ruzie maakten?

Op 1 september 1983 telde de school voldoende leerlingen voor een adjunct-directeur. Het werd de heer Herman Faes.  Hij nam o.a. de verantwoordelijkheid voor orde en tucht over van ondergetekende.  Over zijn bevordering maakte de heer Fons Goos op het jaarlijks "magistermaal" van de leerkrachten in zijn speech de veelzeggende opmerking: "En zo werd Herman Faes de dupe(!) van de historie".

Tijdens zijn periode als adjunct-directeur nam hij van ondergetekende niet alleen de taken van orde en tucht over, maar ook het opstellen van vervangingen voor afwezige leerkrachten en van de examenregelingen.  In het algemeen beleid werd hij zo de nauwe medewerker van de directeur. Als gewezen klastitularis van de 6de economische wist hij zeer goed wat er bij de leerlingen leefde voor de jaarlijkse viering van de laatste 100-dagen (Chrysostomosvieringen).  De heer Faes heeft tijdens de 100-dagenvieringen de westerse beschaving terug in ere hersteld door zijn idee: het opvoeren van sketches en shows.

Op het ogenblik dat de heer Faes als adjunct-directeur goed en wel ingeburgerd was in zijn nieuwe functie, werd hem de plaats van directeur van het instituut Mariagaarde aangeboden. Na de nodige twijfels zette hij na slechts één jaar op 1 sepember 1984 toch die zeer grote stap in zijn leven: een transfer van Sint-Jan naar Mariagaarde.   Op het college werd hij opgevolgd door de heer Jan Thiré.

Hij heeft zijn nieuwe school verder uitgebouwd tot een instelling van zeer hoog niveau waar de leerlingen zich  gelukkig voelen.  De collega's van Mariagaarde zullen over zijn periode als bekwame en hardwerkende directeur nog veel meer te vertellen hebben. Bert Van Deun en Herman Faes zullen bij de Heer nog heel veel bijleren over de geschiedenis van onze beschaving.  Inderdaad, véél meer dan in de boeken staat!

Raymond Dupont (62EC) in Het Beertje nr. 334 (februari 2018)