Een bekende schoolverlater: de heer Bert Van Deun (2011)

door

De heer Bert Van Deun stond sinds 1 september 1970 elke dag zeer enthousiast in de klas als leraar Nederlands en geschiedenis en was een zeer toegewijde klastitularis van de 1ste Latijnse C. Als leraar Nederlands legde hij zeer terecht de nadruk op "het juiste woord". Tijdens de toegangs- en oriënteringsproeven kon hij als geen ander de zenuwachtige kandidaat-leerlingen geruststellen. In de lessen geschiedenis motiveerde hij zijn leerlingen met de wereldberoemde uitspraak:

"We bestuderen het verleden om het heden beter te begrijpen en daaruit lessen te trekken voor de toekomst."

Hij had een uitstekend contact met zijn leerlingen en de inrichting van zijn klaslokaal mocht gezien worden.

Uit: Het Beertje nr. 308 (december 2011)

Bert Van Deun overleed in 2017.