Bert van Deun (2)

In memoriam: de heer Bert van Deun (2017)

leraar Nederlands en geschiedenis van 1 september 1970 tot 31 augustus 2011 º 02/11/1947 † 31/10/2017 "We bestuderen heden het verleden om het heden beter te begrijpen en zo een duidelijker zicht te krijgen op de toekomst" 1970. Het college had juist een moeilijke tijd…

Een bekende schoolverlater: de heer Bert Van Deun (2011)

De heer Bert Van Deun stond sinds 1 september 1970 elke dag zeer enthousiast in de klas als leraar Nederlands en geschiedenis en was een zeer toegewijde klastitularis van de 1ste Latijnse C. Als leraar Nederlands legde hij zeer terecht de nadruk op "het juiste…