Bekende schoolverlaters (34)

Een bekende schoolverlater: de heer Herman Wouters (1999)

De heer Herman Wouters was zo sportief van huize uit dat hij de juiste man op de juiste plaats was om de collegesport te organiseren. De eerste voetbaluitrusting, de eerste wedstrijden in de kardinaalsbeker, enz. enz. kwamen er aan met zeer beperkte financiële middelen. Hij…

Een bekende schoolverlater: de heer Jan Wolters van der Wey (1999)

De heer Jan Wolters van der Wey kwam naar het college als opvolger van E.H. Van Tilborgh, en als voorganger van juffrouw Van Winckel en later de heer Vincent Goossens. Toen het lesgeven van hem meer inspanningen eiste dan hij lichamelijk aankon, werd hij ingeschakeld…

Een bekende schoolverlater: de heer Joris Nollet (1999)

De heer Joris Nollet was enkele jaren voor Frans Derkinderen naar het college gekomen. Zijn eerste lessen op SJB mocht hij geven aan de klas waar ondergetekende deel van uitmaakte. Hij deed zijn werk zo goed dat zijn eerste lesonderwerp "literair-esthetische-theorie" mij nog altijd herinneringen…

Een bekende schoolverlater: de heer Leo Van der Heyden (1998)

Eigenlijk zou hij bijna het eerste jaar van zijn pensioen kunnen vieren, maar aangezien hij zich nog steeds actief voor het college inzet, hadden we niet zo veel haast om zijn "afscheid" in de verf te zetten. Want we schrijven "afscheid" bewust tussen aanhalingstekens. De…

Een bekende schoolverlater: de heer Jan Verachtert (1998)

Broeder Juul Gysels was in 1959 nog maar in het prille begin van zijn directieloopbaan of onze school begon uit zijn voegen te barsten. Die spectaculaire groei had splitsing van klassen en aanwerving van nieuwe leraars voor gevolg. Dat jaar begon de heer René Hofkens…

Een bekende schoolverlater: de heer René Hofkens (1997)

Ik herinner me nog zeer goed ergens rond het jaar 1959 of zo. De heer Matthé was overtuigend wiskundeles aan het geven en wij waren aandachtig en voorbeeldig (zoals altijd) aan het volgen. Achteraan in het kleine klaslokaal stond een jonge stagiair met zijn hoofd…

Een bekende schoolverlater: de heer André Pycke (1997)

Het moet 1968 of zoiets geweest zijn dat de zoveelste opvolger van Pater Plas zijn intrede deed in het college. In het college van Westerlo had hij de heer Jespers leren kennen, zodat hij al wat minder vreemd aan zijn nieuwe opdracht begon. De heer…

Een bekende schoolverlater: de heer Raymond Pardon (1997)

Raymond Pardon begon zijn loopbaan hier op het college in 1961, naast zijn oudere broer Paul. In 1961 had de school nog niet het uitzicht en de uitstraling van nu. In de beginjaren is er hier zelfs even les gegeven tussen strobalen en het gebeurde…

Een bekende schoolverlater: de heer Louis Matthé (1994)

Het moet 1957 geweest zijn. Wiskunde-leraar Pater Antoon Cassenaer was plotseling op veel te jeugdige leeftijd overleden. Het lopende schooljaar werd "voor en na" afgewerkt door de voorzitter van de oudervereniging, de heer L. Mattheeussen. Het nieuwe schooljaar 1958-1959 werd Pater Plas tijdelijk wiskundeleraar. Waarschijnlijk,…

Directeur Van Loo gaat met pensioen (1993)

Als een donderslag bij heldere hemel werd einde december 1966 aan de collegegemeenschap meegedeeld dat Broeder Overste Juul Gysels benoemd werd tot secretaris van het Bisdom Antwerpen. De verantwoordelijkheid over onze school werd door de Geestelijken van Sint-Viator overgedragen aan het Bisdom Antwerpen. Godsdienstleraar E.H.

Een bekende schoolverlater: de heer Cyriel Vertommen (1987)

(Klastitularis 6de leerjaar A) Wie op S.J.B. de lagere school heeft doorlopen, kon sinds 1959 in het zesde leerjaar moeilijk voorbij de heer Cyriel Vertommen, hetzij als klastitularis, hetzij als vakleerkracht. Bij zijn leerlingen en oud-leerlingen staat de heer Cyriel Vertommen gekend als een streng,…

Een bekende schoolverlater: de heer Michel Hautekiet (1986)

Het doet wel vreemd aan: de heer Michel Hautekiet niet meer op het Sint-Jan Berchmanscollege. Na zijn leraarsopleiding gaf hij eerst twee schooljaren elders les en kwam dan naar Westmalle. Op die manier moet hij één van de eerste leken-leraars (de eerste?) van het college…

Een bekende schoolverlater: de heer Jan Uydens (1985)

Misschien ken je die postkaart van het college: de speelplaats (nog zonder internenkamers en het afdak nog onder de "paalklassen"): tweemaal een rij leerlingen in turnuniform en in het midden de turnleraar: de heer Jan Uydens. Dat beeld zal wel alle oud-leerlingen bijblijven, omdat het…