Bekende schoolverlaters (34)

Een bekende schoolverlater: de heer Joris Nollet (1999)

De heer Joris Nollet was enkele jaren voor Frans Derkinderen naar het college gekomen. Zijn eerste lessen op SJB mocht hij geven aan de klas waar ondergetekende deel van uitmaakte. Hij deed zijn werk zo goed dat zijn eerste lesonderwerp "literair-esthetische-theorie" mij nog altijd herinneringen…

Een bekende schoolverlater: de heer Louis Matthé (1994)

Het moet 1957 geweest zijn. Wiskunde-leraar Pater Antoon Cassenaer was plotseling op veel te jeugdige leeftijd overleden. Het lopende schooljaar werd "voor en na" afgewerkt door de voorzitter van de oudervereniging, de heer L. Mattheeussen. Het nieuwe schooljaar 1958-1959 werd Pater Plas tijdelijk wiskundeleraar. Waarschijnlijk,…

Directeur Van Loo gaat met pensioen (1993)

Als een donderslag bij heldere hemel werd einde december 1966 aan de collegegemeenschap meegedeeld dat Broeder Overste Juul Gysels benoemd werd tot secretaris van het Bisdom Antwerpen. De verantwoordelijkheid over onze school werd door de Geestelijken van Sint-Viator overgedragen aan het Bisdom Antwerpen. Godsdienstleraar E.H.

Een bekende schoolverlater: de heer Cyriel Vertommen (1987)

(Klastitularis 6de leerjaar A) Wie op S.J.B. de lagere school heeft doorlopen, kon sinds 1959 in het zesde leerjaar moeilijk voorbij de heer Cyriel Vertommen, hetzij als klastitularis, hetzij als vakleerkracht. Bij zijn leerlingen en oud-leerlingen staat de heer Cyriel Vertommen gekend als een streng,…

Een bekende schoolverlater: de heer Jan Uydens (1985)

Misschien ken je die postkaart van het college: de speelplaats (nog zonder internenkamers en het afdak nog onder de "paalklassen"): tweemaal een rij leerlingen in turnuniform en in het midden de turnleraar: de heer Jan Uydens. Dat beeld zal wel alle oud-leerlingen bijblijven, omdat het…