André Lauwerys met pensioen (2014)

door

Naast de gepensioneerden die we reeds vermeldden in het vorige Beertje, is er nog iemand bijgekomen die afscheid neemt van zijn actieve loopbaan op onze school, m.n. André Lauwerys.

André begon zijn loopbaan op het college in oktober 1978 als klerk-typist. Reeds een jaar later werd hij studiemeester-opvoeder, wat later gewoon "opvoeder" is gaan heten. In de beginjaren woonde hij in bij de internen. We kennen hem ook als verantwoordelijke voor het poetspersoneel. Leerlingen die iets minder braaf geweest zijn, herinneren hem zich ongetwijfeld als toezichter tijdens de strafstudies op woensdagnamiddag. Reeds vele jaren neemt André ook de verantwoordelijkheid voor de cafetaria tijdens de St. Jansfeesten op zich.

We wensen hem een welverdiende rust toe na deze rijkgevulde loopbaan!

Uit: Het Beertje nr. 320 (september 2014)