Komen en gaan (2018)

door

Dit schooljaar begonnen twee oud-leerlingen voor onze school te werken. Birgit Van de Mieroop (94LAGR), lic. Romaanse talen aan de KUL, dochter van oud-leerling, oud-leraar en oud-bestuurslid van de oud-leerlingenbond, wijlen Jozef Van de Mieroop (63EC), is aangenomen voor een lesopdracht Frans in de tweede en derde graad. Sabine Schryvers (89LAGR), lic. Germaanse talen aan de KUL, zal NederlandsĀ  en Engels geven in de derde graad.

Vanaf 1/1/2018 is Jef Pyl, leraar wiskunde en wetenschappelijk werk, met pensioen gegaan. Oud-leerlingen herinneren zich vast nog hoe hij zeer snel toetsen kon verbeteren en dit zijn "Pyl-snelle service" noemde. We vernemen dat hij zijn tijd zinvol gaat invullen met een fietsbedevaart vanuit zijn woonplaats Burcht (Zwijndrecht) naar Santiago de Compostella. De tocht van 1800km zal drie maanden in beslag nemen.

Uit: Het Beertje nr. 335 (juni 2018)