Een bekende schoolverlater: de heer Juul Van Dyck (2011)

door

De heer Juul Van Dyck startte op SJB op 1 september 1974 als leraar wiskunde hogere jaren. Bijna onafgebroken was hij klastitularis van een klas met wiskundige richting in het 5de jaar. Hij was van zeer nabij betrokken bij de opkomst van de computer op onze school. Tijdens zijn afscheidsviering werd ook gesproken over ponskaarten en commodore. Vele jaren was hij één van de drijvende krachten van het toenmalige leerlingenblad "Spatbord". Tijdens heel zijn loopbaan was hij steeds bereid om hulp te bieden aan beginnende collega’s. Voor zijn leerlingen was hij een héél toffe leraar.

Uit: Het Beertje nr. 308 (december 2011)