Een bekende schoolverlater: de heer Frans Derkinderen (1999)

door

De heer Frans Derkinderen kwam naar het college begin jaren zestig en heeft ooit de lessen... Frans gegeven. Hij werd samen met de heer Hautekiet ingeschakeld voor de lessen Latijn in de toen nog maar pas opgerichte Latijnse afdeling. Bij zijn collega's liet hij zich al erg vlug opmerken als een gezellige, jolige collega. Iemand wiens aangezicht gemaakt was om eeuwig te kunnen (glim)lachen. Bij zijn leerlingen was dat eveneens merkbaar. Een leraar en klastitularis, zoals men in geen enkel boekje kan vinden. Van de heer Derkinderen horen we alleen maar positieve geluiden zoals: "een geweldig lesgever, een keigoeie klastitularis, bezorgde opvoeder,...".

Wij herinneren ook ons nog zeer goed zijn optredens in het ooit zo bloeiend schooltoneel op SJB. De heer Derkinderen ontpopte er zich als een natuurtalent op de planken en... dat nummertje in de generale repetitie voor kinderen en jongeren met collega M. Van Bavel in "Aanbevolen" vergeten we nooit.

Buiten zijn hooggeprezen functie als lesgever en klastitularis (hoofdzakelijk in de 2de, later in een 3de Latijnse) zette hij zich met hart en ziel in voor het college, ook buiten de lesuren. Hij was tientallen jaren de vertegenwoordiger van de leraars in het oudercomité, hij was intens begaan met het reilen en zeilen van de school, had plezier in de haast ononderbroken groei, was bezorgd bij problemen en toonde op alle feesten zijn talent achter de toog van de cafetaria. Telkens als het nodig was kon men op hem een beroep doen, nooit tevergeefs!

We hadden het maar over enkele "kleinigheden" en we zijn er ons maar al te goed van bewust hoe onvolledig deze anekdotes wel zijn. Maar dat doet er niet toe. Zijn gestalte en de omvang van zijn verdiensten stonden omgekeerd evenredig met elkaar. Van harte buitengewoon bedankt!

Raymond Dupont in Het Beertje nr. 255 (januari 1999)

Frans Derkinderen overleed in 2015.