Sus Derkinderen (3)

In memoriam: dhr. Sus Derkinderen (2015)

Nadat einde juni 1962 voor het eerst in onze school een klas de volledige cyclus secundair onderwijs beĆ«indigde, startte begin september reeds de allereerste klas in een Latijnse studierichting ("oude humaniora"). De heer Frans Derkinderen, afkomstig uit Sint Lenaarts, kreeg van Broeder Overste de opdracht…

Een bekende schoolverlater: de heer Frans Derkinderen (1999)

De heer Frans Derkinderen kwam naar het college begin jaren zestig en heeft ooit de lessen... Frans gegeven. Hij werd samen met de heer Hautekiet ingeschakeld voor de lessen Latijn in de toen nog maar pas opgerichte Latijnse afdeling. Bij zijn collega's liet hij zich…

Interview met de heer Frans Derkinderen (1991)

Omdat het de gewoonte is met het begin te beginnen, wou ik u eerst vragen een korte schets te geven van uw levensloop. Wel, ik ben geboren te St.-Lenaarts op 13 november 1938. In de plaatselijke gemeenteschool heb ik mijn lager onderwijs volbracht. En dan…