Directeur Alfons Goos gaat met pensioen (2011)

door

Directeur Broeder Juul Gysels had sinds zijn aantreden in 1958 de bescheiden school van de "Franse Broederkens" uitgebouwd tot een respectabele school voor lager en middelbaar onderwijs. Op 1 september 1959 werd de hogere cyclus opgericht met een economische afdeling. Drie jaar later startte de Latijnse studierichting. De heren Michel Hautekiet en Frans Derkinderen werden de eerste leraars Latijn. Naargelang de oude humaniora verder werd uitgebouwd werd eerst de heer Corneel Goetschalckx en later ook de heer Jos Van den Bossche aangeworven als leraars Latijn en Grieks.

Tijdens de zomervakantie 1970 overleed de heer Corneel Goetschalckx ten gevolge van een slepende ziekte. Een maand later verongelukte de heer Jos Van den Bossche tijdens zijn vakantie in Duitsland. Zo kwamen bij het begin van het schooljaar 1970-1971 twee nieuwe leraars klassieke talen naar het college: priester Wilfried Verhaert (+), en de heer Alfons Goos. E.H. Wilfried Verhaert stapte in 1980 over naar parochiedienst en in zijn plaats kwam E.H. Leo Van der Heyden (+).

Dhr. Alfons Goos

Al snel werd duidelijk dat de heer Alfons Goos een uiterst bekwame leraar was met professionele vakkennis en een toegewijde opvoeder met uitgebreide mensenkennis. Bovendien was hij ook sociaal geëngageerd en werd hij syndicaal afgevaardigde van het personeel. Onvergetelijk waren zijn humoristische speeches bij het jaarlijkse personeelsfeest (magistermaal). Zowel bij de leerlingen, zijn collega's en de directie genoot hij zeer groot aanzien.

Toen directeur Van Loo in 1993 - na het college 25 jaar lang met vaste hand geleid te hebben - met pensioen ging, werd de heer Alfons Goos benoemd tot nieuwe directeur: de eerste leken-directeur. Geen eenvoudige opvolging! Met rustige zekerheid nam hij de leiding over het college in handen. Inderdaad, met rustige zekerheid, want hij veroorzaakte zeker geen plotse stijlbreuk. Stap na stap bouwde hij in de loop van de jaren het college verder uit tot een groot, modern onderwijsmonument in de Voorkempen: een school van de 21ste eeuw !

Zijn eerste schooljaar werd geen gemakkelijk begin, ondermeer door het dramatisch overlijden van een personeelslid en door grote problemen in het internaat. Hij werd dan ook genoodzaakt deze dienst - eens de grote bekommernis van zijn voorganger Van Loo - te moeten opdoeken.

We zouden een poging kunnen doen om een - uiteraard onvolledige - lijst op te stellen van zijn verwezenlijkingen. Hij was een man met een duidelijke visie op onderwijs en opvoeding. Hij gaf de collegegemeenschap een veeleisend maar toch ook en vooral een vriendelijk imago ten opzichte van personeel, ouders en zeker ten aanzien van de leerlingen. Zij moeten zich bij ons thuis voelen: gezellig en aangenaam en in een sfeer die de studie bevordert. Een taak waaraan directeur Goos dagelijks heeft gewerkt. Voortdurend werd gedacht en gewerkt aan de vorm van de rapporten, aan oudercontact, aan evaluaties en deliberaties... Directeur Goos bezat een enorme parate dossierkennis van zijn meer dan duizend leerlingen. Ongelooflijk!

Op materieel gebied werd het oude hoofdgebouw Groothuys van kelder tot zolder gerenoveerd, zowel binnen als buiten (dakbedekking). De laatste houten vleugel lagere school (langs het voetbalveld) werd afgebroken en vervangen door een nieuw gebouw dat aansluit op de bestaande vleugel van de lagere school. De drie speelplaatsen werden heraangelegd, de fietsenrekken kregen een nieuwe dakbedekking. De turn-feestzaal en omgeving kregen een grondige face-lift. Alles kreeg een grondige beurt. En gans het college werd uitgerust om aan de eisen van het digitale en audio-visuele tijdperk te voldoen.

Hij liet zich ook door degelijke medewerkers omringen: momenteel zijn dat adjunct-directeur Jan Thiré, logistiek directeur Bea Schrijvers, verantwoordelijke eerste graad Chris Van de Leur en directeur lagere school Jef Verboven.

Sinds 1 september 1999 was hij tevens coördinerend directeur van de scholenge-meenschap Malle-Zandhoven (SJB-college, Mariagaarde, Immaculata, Maris Stella en VTI Zandhoven). In het belang van de school onderhoudt hij uitstekende contacten met de lokale overheden.

Als mens: de heer Goos was en is een bourgondiër. Culinaire genoegens zijn hem niet vreemd. Het plaatselijke abdijvocht behoort tot een van zijn grote favorieten. Al zag men hem in Westmalle ook af en toe tussen twee vergaderingen door van de bakker komen terwijl hij met smaak een koffiekoek op straat opat.

We kunnen de heer Alfons Goos gerust plaatsen in de rij van de laatste grote directeurs naast Broeder Juul Gysels, E.H. Baeten en E.H. Van Loo.

We zijn niet op de hoogte van zijn plannen als "directeur op rust". We wensen hem in elk geval de nodige rust, maar daarnaast ook nog vele mooie SJB-herinneringen. We hopen dat hij nog vele jaren met volle kracht kan genieten van de dingen die hij graag doet, leest en ziet.

Raymond Dupont in Het Beertje nr. 306 (juni 2011)

Lees ook: Dhr. Alfons Goos, de eerste lekendirecteur