Alfons Goos (3)

Directeurs

Directeurs van het Sint-Jan Berchmanscollege te Westmalle 1912 Pater Theo Baccalou 1914 Pater Ad. Fabre 1918 Pater Alex Séguret 1919 Pater Henri Gardou 1922 Pater Celestin Pezet 1927 Pater Alfons Bertrand 1930 Broeder Felix Minner 1946 Broeder Henri Minner 1950 Broeder Adil Cool 1953 Pater Antoon Cassenaer 1958 Broeder Juul Gysels 1966 E.H. Leopold Baeten 1968 E.H.

Dhr. Alfons Goos, de eerste lekendirecteur

Na de pensionering van E.H. Van Loo werd de directeurspost niet langer door een priester bekleed. In 1993 verwelkomde men de eerste lekendirecteur in de persoon van Alfons Goos. Sinds hij afgestudeerd was aan de K.U.L. was hij in de school actief geweest als leraar…

Directeur Alfons Goos gaat met pensioen (2011)

Directeur Broeder Juul Gysels had sinds zijn aantreden in 1958 de bescheiden school van de "Franse Broederkens" uitgebouwd tot een respectabele school voor lager en middelbaar onderwijs. Op 1 september 1959 werd de hogere cyclus opgericht met een economische afdeling. Drie jaar later startte de…