Alfons Goos (2)

Dhr. Alfons Goos, de eerste lekendirecteur

Na de pensionering van E.H. Van Loo werd de directeurspost niet langer door een priester bekleed. In 1993 verwelkomde men de eerste lekendirecteur in de persoon van Alfons Goos. Sinds hij afgestudeerd was aan de K.U.L. was hij in de school actief geweest als leraar…

Directeur Alfons Goos gaat met pensioen (2011)

Directeur Broeder Juul Gysels had sinds zijn aantreden in 1958 de bescheiden school van de "Franse Broederkens" uitgebouwd tot een respectabele school voor lager en middelbaar onderwijs. Op 1 september 1959 werd de hogere cyclus opgericht met een economische afdeling. Drie jaar later startte de…