De ene mossel is de andere niet (1989)

door

In 1981 kwam een lid van ons alom geprezen en hooggeacht (nog niet zo hoog als nu) bondsbestier op de geweldige idee om de pas afgestudeerde oud-leerlingen eens te verwelkomen op een... mosselavond! Mogelijk dat we dat aan het brein van Michel Lagey te danken hadden en aldus geschiedde.

Dirk Nies (76WB), toen reeds bovenachterzitter (ekskuseer: ondervoorzitter) nam toen de Lamme Goedzak onder de arm en deze historische figuur uit Zoersel zat dagenlang op een mosselbank om af en toe, stilletjes en voorzichtig een schelpje los te rukken want de ene mossel is de andere niet.

Ondanks de (slechts?) 22 aanwezigen in 1981 was de stemming buitengewoon en geweldig en fantastisch gezellig dat we er nu NOG deugd aan hebben. Een salamander op een mosselavond... dat kon perfect. Het was toen ook mogelijk dat je voor één persoon inschreef en betaalde, maar drie porties verorberde. De man die dat kon verwezenlijken verkeert nu meer dan ooit in goede gezondheid in Duitsland (binnenkort ook tijdelijk in Amerika).

Elk jaar bleef de mosselavond aan sukses winnen. Waar is de tijd dat ondervoorzitter Dirk Nies zichzelf eens goed inpeperde met het plaatselijke zoutvat. Ze hebben daar ook zo'n speciale zout- en pepervaten, nietwaar? In latere uitgaven slaagde onze zelfde ondervoorzitter er telkens weer in op magistrale wijze er stemming in te brengen met vloeiende speeches en discussies en zelfs als D.J. en ooit zelfs met een tournée generale. Wat hebben we hem de laatste twee keren toch erg moeten missen?

Neem ons a.u.b. niet kwalijk dat wij onze traditioneel geworden mosselavond even in "historisch perspectief" erg cultureel wilden benaderen. Al was het alleem maar om te zeggen dat de uitgave van 20 oktober jl. een absolute topper is geworden met een record aantal aanwezigen: 82 van de tofste oud-leerlingen die onze school kent. En er was een primeur: met algemeenheid van stemmen werd juffrouw Griet Verbist (89LAWI) uitgeroepen tot... neen, niet tot miss OLB of mosselfee, maar... tot de eerste ondervoorzitster van onze oud-leerlingenbond. Als "troostprijs" werd Inez Poorters (89LAWI) benoemd tot "vice-ondervoorzitster". Want de ene ondervoorzitter is de andere niet.

Om een lang verhaal kort te maken (of omgekeerd): onze mosselavond was weer een groot sukses, te danken aan de hooggekwalificeerde mosselkwaliteit en dito verorberaars(-sters). Positief blijft ook dat enerzijds de pas afgestudeerden steeds meer in groter aantal deelnemen aan onze mosselavond en anderzijds dat oud-leerlingen van voorgaande jaren blijven terugkomen.

Wie er de laatste keer bij was, keert zonder twijfel volgend jaar terug. Wie de vergissing beging weg te blijven, zal het zeker op prijs stellen volgend jaar van de partij te zijn.

Uit: Het Beertje nr. 191 (november 1989)