Inez Poorters (89LAWI) (1)

ol1980

De ene mossel is de andere niet (1989)

In 1981 kwam een lid van ons alom geprezen en hooggeacht (nog niet zo hoog als nu) bondsbestier op de geweldige idee om de pas afgestudeerde oud-leerlingen eens te verwelkomen op een... mosselavond! Mogelijk dat we dat aan het brein van Michel Lagey te danken…