Dirk Nies (76WB) (2)

ol1970

Tweehonderd Beertjes (1990)

Omdat wij met onze pas-opgestarte oud-leerlingenbond ontdekt hadden dat je een tijdschrift goedkoper kan versturen dan omzendbrieven (toen zoiets van 0,20 fr. i.p.v. 1 fr. voor drukwerk), zijn we in 1962 dan maar met heel veel geestdrift gestart met "het nieuwsblad van Olsijabe", eerste jaargang…

De ene mossel is de andere niet (1989)

In 1981 kwam een lid van ons alom geprezen en hooggeacht (nog niet zo hoog als nu) bondsbestier op de geweldige idee om de pas afgestudeerde oud-leerlingen eens te verwelkomen op een... mosselavond! Mogelijk dat we dat aan het brein van Michel Lagey te danken…