Gouden kloosterjubileum van Br. Theo Delang (1990)

door

De jongere oud-leerlingen hebben hem ooit wel eens gezien: een eerder kleine, vrij tengere man op jaren, met bril en vaak met alpinamuts, op weg van het hoofdgebouw naar zijn woning in Huize Wildzang of omgekeerd.

De oudere oud-leerlingen weten zeer goed over wie het gaat: zij herinneren zich beslist nog de tijd van de Broeders op het college: Broeder Felix en Henri Minner, Br. Cool, Br. Gysels, Br. Geuens, Pater Plas, Pater Cassenaer, e.a. Broeder Gysels geniet thans van een soort "werk-pensioen" in eigen land en in Zuid-Europa. Broeder Theo Delang is dus de laatste van de broeders die nog in Westmalle woont.

Br. Theo Delang

Op zaterdag 30 september 1990 vierde Broeder Theo Delang zijn gouden kloosterjubileum. Vijftig jaar geleden sprak hij zijn eeuwige geloften uit als geestelijke van Sint Viator, een Franse congregatie die in 1904 als gevolg van de anti-clericale wet Combes naar het buitenland, o.a. naar België is verdreven.

Broeder Theo Delang heeft, net als de meeste van zijn medebroeders zeker geen spectaculaire dingen verricht en geen ronkende eretitels verzameld. Maar hij is groot geworden door zijn grote werkkracht (eigen aan de broeders) en zijn groot geloof: het geloof in de kracht van de jeugd, het geloof in de mens en het geloof in God. Deze drie pijlers hebben een halve eeuw lang zijn dagelijks werk en zijn persoon beïnvloed.

Hij was een verdienstelijk lesgever in lagere school en in de humaniora. (klassen van meer dan 40 leerlingen waren in zijn tijd geen uitzondering!) We hebben hem ook leren kennen als toezichter internaat in een tijd dat de school noodgedwongen over bijna geen accomodatie beschikte en de internen om de veertien dagen tijdens het weekend in het internaat bleven. Hun aantal lag toen bovendien veel hoger dan nu en men beschikte alleen over een speelplaats, de studiezaal en het park met ingebeeld voetbalveld en, niet te vergeten: over de kapel, waar heel wat tijd werd doorgebracht. De vele lange wandelingen door de Westmalse velden, weien en bossen en het supporteren voor Patria of Blauwvoet leven nog voort in de herinneringen van de vele internen van toen. Daarnaast was hij ook een K.S.A.-man. Hij leidde de plaatselijke Ruusbroec-groep van Oost- en Westmalle en was later gouwsecretaris te Antwerpen. Een taak die hem vele avonden, nachtelijke uren en weekends heeft gekost.

De feestelijke jubileumviering van zondag 30 september jl. werd ingezet met een stemmige Eucharistieviering in de Sint-Martinuskerk van Westmalle. De viering werd voorgegaan door bisschoppelijk vicaris K. De Voght, samen met ongeveer 14 concelebrerende priesters, waaronder de h. Van Loo, directeur van het college en zijn voorganger, de h. Baeten. Verder was er ook een delegatie uit Frankrijk, onder leiding van de Provinciale Overste van Sint Viator.

Zowel het Sint-Martinuskoor als het kinderkoor De Nachtegaaltjes luisterden deze viering op, waarbij Broeder Delang zijn kloostergeloften van 50 jaar geleden hernieuwde.

Na de viering in de kerk ging het in groep, onder begeleiding van de fanfare naar het Sint-Jan Berchmanscollege, waar in de nieuwe eetzaal een receptie werd gehouden. Vooral de plaatselijke K.S.A., waarvan hij zo vele jaren de voorman is geweest, heeft hem hier in de bloemetjes gezet. Het deed voor iedereen deugd hier ook nog oude bekenden terug te zien, denken we bv. aan hulpkok Floris Dieleman, aan vele oud-leraars en K.S.A.-vrienden.

Tenslotte was er nog een heerlijk feestmaal in de eetzaal van de internen, waarbij we mochten genieten van de toespraken van de heer Verboven uit Oostmalle, die den broeder belichtte als K.S.A.-man van Westmalle en uitgever van Altior, gedrukt op de persen "langsaem maar seker". De heer Stanny Mattheeussen, oud-leerling en oud-leraar bekeek Broeder Delang als lesgever. Zo kon den broeder zo spannend vertellen over het protestantisme dat Stanny had uitgeroepen: "Ik word protestant!" , wat hem een straf opleverde, die thuis moest getekend worden. De laatste spreker was de heer Herman Swinnen die Broeder Delang tekende als K.S.A.-gouwsecretaris.

Bij dit gouden kloosterjubileum had Broeder Delang uitdrukkelijk gevraagd geen geschenken te geven. In plaats daarvan werd een bankrekening geopend voor giften ten voordele van arme kinderen, die in ellende leven. Broeder Delang had, zegt hij, op ongeveer 30.000 fr. gerekend. Het is uiteindelijk meer dan 130.000 fr. geworden. De door hem voorziene projecten kunnen dus daadwerkelijk gesteund worden.

Na meer dan veertig jaar voor de jeugd gewerkt te hebben, maakt Broeder Delang zich momenteel verdienstelijk als medewerker in de parochie (bv. als lektor bij uitvaarten) en als ziekenbezoeker.

De S.J.B. oud-leerlingen wensen Broeder Delang nog een heel lang leven in goede gezondheid. Laat ons hopen dat hij ons op onze oude dag ook nog kan komen bezoeken.

Uit: Het Beertje nr. 198 (oktober 1990)

Lees ook: