Honderd Dagen (1989)

door

Eén van de grote gebeurtenissen in het tweede trimester is zeker de viering van de laatste honderd dagen van de zesdejaarsen. Voor het eerst vierden ook de meisjes mee, want zoals je al weet, zitten de eerste S.J.B.-meisjes momenteel in hun laatste jaar.

Op hun 100 dagen-dag voerden zij voor de leerlingen een prachtige show op. De kwaliteit lag beduidend hoger dan vele stuntelige zaken die we vroeger reeds op de T.V. hebben gezien.

Zo was de presentatie van 1483 (89EC) en 1413 (89LAWE) bv. gewoon professioneel. Je moet lang zoeken op onze Vlaamse T.V.-zenders om die kwaliteit te evenaren.

In een heuse modeshow werden heel wat leerkrachten zeer herkenbaar uitgebeeld met hun typische kledij of specifieke fysiologie. In tal van gespeelde klassituaties herkenden we perfecte dubbel-gangers van gevestigde leerkrachten. Ook het ontstaan en de geschiedenis van het college werden erg komisch uitgebeeld in verschillende sterke taferelen. Veel aandacht werd bovendien besteed aan choreografie en lichteffecten: een zeer geslaagde stunt.

Een zangoptreden leek ondergetekende wat minder, maar dat zal wel iets te maken hebben met persoonlijke smaak. En over smaak en kleur kan men niet redetwisten.

De manier waarop Koen Meeusen (89LAGR) "Mijnheer den Uil" (eigenlijk was het "Mijnheer De Mus") uit de Fabeltjeskrant imiteerde was meesterlijk en getuigde van een groot talent, o.m. op de manier waarop hij van zijn tekst kon afwijken en inspelen op de reacties van het publiek en het gebruik dat hij kon maken van zijn micro, om speciale (meestal erg komische) effecten te bekomen.

Dank zij de aanwezigheid van meisjes kon ook een echt Grieks vrouwenfeest worden opgezet. En of de "Griekse" schonen knap overkwamen!!!

Tijdens de voormiddagpauze werd aan de leraars een kleine receptie aangeboden. 's Middags konden de laatstejaarsen even uitblazen tijdens een feestelijke maaltijd en in het leraarslokaal volgden nog enkele pittige sketches.

De feestelijke dag werd besloten met een traditionele 100-dagen-fuif in Oostmalle.

Met het talent dat op die dag werd tentoongespreid menen wij gerust te mogen zijn in de oud-leerlingenbond.

Uit: Het Beertje nr. 184-5 (februari-maart 1989)