Onze Bond (49)

Nieuwe bestuursleden (2017)

Beste lezers, Tot jullie spreken de nieuwe redactrices van dit Beertje: Jessica Van de Weerd (10LAMT) en Jasmine Van de Wiele (12LAMT). Wij zijn de jongste bestuursleden van het OLB en krijgen de eer om het Beertje in een nieuw jasje te steken. Feedback is…

Bondsnieuws (2017/3)

Dit najaar staan er nog twee activiteiten op het programma: de lustrumavond voor het afstudeerjaar 2012 en de jubileumavond. Dit jaar is het een bijzonder jubileumjaar: voor het eerst zullen we jubilarissen vieren die 55 jaar afgestudeerd zijn, nl. de lichting van 1962, met als…

Nieuwe webstek (2017)

In januari 2017 lanceerden we onze totaal vernieuwde webstek olbsjbmalle.be. Qua vormgeving werd alles in een nieuw kleedje gestoken en wat betreft platform stapten we over van Blogspot naar Google Sites. De nieuwe website past zich mooi aan aan het toestel waarop hij getoond wordt,…

Bondsnieuws (2016/4)

Vanaf dit nummer maken we gebruik van de dienstverlener Mailchimp om ons tijdschrift te versturen naar de meer dan 3500 abonnees. Dankzij deze oplossing kan de hele zending op hetzelfde moment vertrekken, krijgt het begeleidend schrijven een elegantere vormgeving en krijgen wij als bestuur een…

Bondsnieuws (2016/3)

Onbekend is onbemind; in de hoop dat de nieuwe afgestudeerden beter vertrouwd zouden worden met de oud-leerlingenbond en zich misschien in de toekomst ook zouden gaan engageren in onze werking, boden we hen dit jaar tijdens de afstudeerplechtigheid een pen aan met opdruk van onze…

Plaatsingsdienst (2016)

De oudere oud-leerlingen onder jullie herinneren zich misschien nog dat in de vroege jaren van onze bond Het Beertje een vaste rubriek had met de naam "plaatsingsdienst". Hier werden af en toe vacatures meegedeeld van en voor oud-leerlingen. Het initiatief stierf een stille dood…

Bondsnieuws (2016/2)

Op vrijdag 11 maart 2016 organiseerden wij naar jaarlijkse gewoonte een instuifavond voor de oud-leerlingen die het afgelopen jaar, 2015 dus, afgezwaaid waren. In tegenstelling tot de vorige jaren, bleef de opkomst een beetje onder de verwachtingen. Het werd niettemin een heel gezellige avond met…

Oud-leerlingenbond bezoekt Natural Kweekstation (2016)

Op zaterdag 16 april 2016 werd ons bestuur verwacht in het Natural Kweekstation te Zoersel, alwaar collega-bestuurslid Freddy De Prins (85EC) de dagelijkse leiding waarneemt. Hij gaf ons een zeer boeiende uiteenzetting over de wondere wereld van de duivensport en reisduiven. Natural Kweekstation is het…

Berenjacht, tweede editie (2016)

2 januari 2016, 10 uur: 50 dappere alumni verzamelen in de leerkrachtenkamer, die voor ons, oud-leerlingen, geheimzinnige kamer waar we eerder enkel maar de deur van te zien kregen, voor de tweede editie van den berentocht. Uit veiligheidsoverwegingen – u moet weten dat de Westmalsen…

Terugblik op het voorbije werkingsjaar (2015)

Het jaar 2015 loopt op zijn einde. Dit is een goed moment om even terug te blikken op het voorbije werkingsjaar. Zoals elk jaar, organiseerden we drie evenementen voor oud-leerlingen. Zo was er op 13 maart 2015 onze instuif voor oud-leerlingen van 2014; wij mochten…

Onze bestuursleden (2015)

Op de laatste bladzijde van Het Beertje vindt u telkens een namenlijst van de bestuursleden van onze bond. Misschien heeft u zich wel eens afgevraagd welke mensen er achter deze namen schuilgaan. We willen ons daarom graag even kort aan u voorstellen. Jan Verbruggen (76LAWE)…

Prijs van de oud-leerlingenbond (2015)

Dit jaar ging de prijs van de oud-leerlingenbond naar Jules Vermeiren (15LAWIa), een leerling met een ernstige visuele beperking die daarvoor GON-begeleiding kreeg. In een tijd dat veel jongeren op de één of andere manier gekwetst door het leven moeten gaan, is het goed…

Op berenjacht! (2015)

Het is putje winter. IJspegels aan de vingers, tenen, ... Om 8u30 gaat de schoolbel. Het eerste lesuur gaat starten: LO! Half slapend aangekomen in de kleedkamers treffen we daar springend en ja, bijna huppelend, meneer Onsia aan. Al wetende wat er te ons te…

Verslag van lustrum- en jubileumavond (2014)

Lustrumavond Op 17 oktober ll. vond in de Nelozaal van het college de lustrumavond plaats voor de afgestudeerden van het jaar 2004. Wij mochten 58 oud-leerlingen en één partner van een oud-leerling verwelkomen, alsook de directeur en enkele leraars en bestuursleden. Het is een eenvoudige…

Ons ledenbestand en de nieuwe media (2014)

Na toevoeging van de afgestudeerden van 2014 telt ons adressenbestand 4761 oud-leerlingen. Daarvan zijn er 87 overleden. Het grootste afstudeeerjaar tot nog toe was 2008, toen er in één klap 180 leerlingen afstudeerden. Ter vergelijking: vorig jaar studeerden er 154 af. Het eerste afstudeerjaar met…