Onze Bond (58)

Nieuwe vormgeving (2019)

Zoals jullie merken, heeft de oud-leerlingenbond een nieuw logo en ons tijdschrift een nieuwe huisstijl gekregen. Het nieuwe logo is een ontwerp van Johan Truyen, leerkracht tekenen aan onze school, die eerder ook het logo van de school in een nieuw kleedje stak. Johan Truyen…

Terugblik op 2018 (2019)

Gewoontegetrouw schoolde het bestuur op zaterdag 6 januari 2018 samen ten huize Marc Verstraeten om er terug te blikken op het voorbije werkingsjaar en plannen voor 2018 te smeden. Naar goede gewoonte stonden er worstenbroden en appelbollen op het menu. Een belangrijk moment voor onze…

Oud-leerling personeelsleden van de school (2018)

Deze oud-leerlingen zijn momenteel actief als personeelslid van de school, hetzij in de rol van lesgever, of als lid van het ondersteunend personeel. Rudy Vandebosch (87WA) Zijn we iemand vergeten of bevat deze lijst vergissingen? Laat het ons weten! Graag zouden we deze lijst vervolledigen…

Bezoek Noorderlijn (2018)

Op 25 mei 2018 was het bestuur van onze oud-leerlingenbond op uitnodiging van Katrien Gysen (96LAWE) te gast bij Noorderlijn, het consortium dat verantwoordelijk is voor het project "Noorderlijn", een grootschalig infrastructuurproject in Antwerpen. Na de middelbare school in Westmalle, begon Katrien aan haar ingenieursstudies…

Bondsnieuws (2018/2)

De laatste jaren hebben we een afnemende interesse moeten vaststellen voor de bijeenkomsten die we organiseerden voor oud-leerlingen die resp. 1 en 5 jaar afgestudeerd zijn, de zgh. instuif- en lustrumavond. We hebben daarom met het bestuur even de koppen bij elkaar gestoken en beslist…

Uw lidgeld: goed besteed! (2018)

Het bestuur van de oud-leerlingenbond heeft beslist om vanaf nu een deel van de lidgelden aan te wenden om de school jaarlijks een financieel duwtje in de rug te geven. Het is de bedoeling dat we alle geledingen van de school gelijkelijk bedelen en dus…

De OLB wordt VZW (2018)

Na 55 jaar bestaan te hebben als een "feitelijke vereniging", zoals dat heet, heeft het bestuur van de oud-leerlingenbond ervoor gekozen verder door het leven te gaan als een vereniging zonder winstoogmerk, een VZW. De belangrijkste beweegreden hiertoe was het aanvoelen dat in tijden van…

Jubileumavond 2017: een live verslag (2017)

Luid gebabbel, klinkende glazen en goedgevulde magen. Dit is een korte samenvatting van de jubileumavond van november 2017. Zoals elk jaar, organiseerde het OLB weer de jubileumavond. Iedereen die 10, 15, 20… 55 jaar geleden afstudeerde aan het SJB-college kreeg de gelegenheid om tijdens de…

Lustrumavond 2012: hoera! 5 jaar afgestudeerd! (2017)

Ook de oud-leerlingen die SJB nog maar 5 jaar geleden voor het laatst zagen, kregen de kans om nog eens bij te praten. Op deze avond, waren er maar liefst 60 aanwezigen! Een erg grote opkomst tegenover vorige jaren. Tijdens een hapje en een drankje,…

Nieuwe bestuursleden (2017)

Beste lezers, Tot jullie spreken de nieuwe redactrices van dit Beertje: Jessica Van de Weerd (10LAMT) en Jasmine Van de Wiele (12LAMT). Wij zijn de jongste bestuursleden van het OLB en krijgen de eer om het Beertje in een nieuw jasje te steken. Feedback is…

Bondsnieuws (2017/3)

Dit najaar staan er nog twee activiteiten op het programma: de lustrumavond voor het afstudeerjaar 2012 en de jubileumavond. Dit jaar is het een bijzonder jubileumjaar: voor het eerst zullen we jubilarissen vieren die 55 jaar afgestudeerd zijn, nl. de lichting van 1962, met als…

Nieuwe webstek (2017)

In januari 2017 lanceerden we onze totaal vernieuwde webstek olbsjbmalle.be. Qua vormgeving werd alles in een nieuw kleedje gestoken en wat betreft platform stapten we over van Blogspot naar Google Sites. De nieuwe website past zich mooi aan aan het toestel waarop hij getoond wordt,…

Bondsnieuws (2016/4)

Vanaf dit nummer maken we gebruik van de dienstverlener Mailchimp om ons tijdschrift te versturen naar de meer dan 3500 abonnees. Dankzij deze oplossing kan de hele zending op hetzelfde moment vertrekken, krijgt het begeleidend schrijven een elegantere vormgeving en krijgen wij als bestuur een…

Bondsnieuws (2016/3)

Onbekend is onbemind; in de hoop dat de nieuwe afgestudeerden beter vertrouwd zouden worden met de oud-leerlingenbond en zich misschien in de toekomst ook zouden gaan engageren in onze werking, boden we hen dit jaar tijdens de afstudeerplechtigheid een pen aan met opdruk van onze…

Plaatsingsdienst (2016)

De oudere oud-leerlingen onder jullie herinneren zich misschien nog dat in de vroege jaren van onze bond Het Beertje een vaste rubriek had met de naam "plaatsingsdienst". Hier werden af en toe vacatures meegedeeld van en voor oud-leerlingen. Het initiatief stierf een stille dood in…