Onze Bond (49)

Oud-leerling personeelsleden van de school (2014)

Onze school is meer dan een instelling waar degelijk onderwijs van hoge kwaliteit gegeven wordt. Het is ook een levende gemeenschap met een eigen identiteit en bezieling, over de generaties heen. Deze continuïteit wordt mede in de hand gewerkt doordat verschillende oud-leerlingen uiteindelijk ook werkzaam…

Instuif voor de klas van 2013 (2014)

Op zaterdag 10 mei 2014 waren alle afgestudeerden van het jaar 2013 speciaal uitgenodigd om aanwezig te zijn op de Sint-Jansfeesten, alwaar de oud-leerlingenbond voor hen een hapje en drankje zou voorzien, kosteloos. Andere oud-leerlingen die langskwamen aan het infopunt oud-leerlingen, kregen eveneens een drankje…

Enquête jubileumavond (2014)

Na de jubileumavond van 2013 hebben we een kleine online enquête georganiseerd waarin we zowel de aan- als afwezigen enkele vragen stelden. Zo peilden we onder de aanwezigen naar wat ze goed en slecht vonden aan de avond, en onder de afwezigen naar de reden…

Bondsnieuws (2013/4)

Vroeger werden e-mails in bulk verzonden: we stelden een e-mail op en stuurden die in één beweging naar 3000 adressen. Omdat een gewone internetaanbieder dergelijke massale verzendingen niet toelaat (spamcontrole), moesten we hiervoor een speciale dienst inschakelen die ons 100 EUR per jaar kostte. Dit…

Lustrum 2008: verslag (2013)

Op vrijdag 18 oktober 2013 vierden de afgestudeerden van 2008 hun eerste lustrum met een receptie in de Nelo-zaal van het college. Het werd een heel gezellige bijeenkomst, waarbij we 69 oud-leerlingen mochten verwelkomen. Daarnaast waren er ook 2 partners van oud-leerlingen, 5 bestuursleden en…

Nieuwe bankrekening (2013)

Nog steeds ontvangen we lidmaatschapsbijdragen op onze oude KBC-rekening. Deze rekening wordt echter heel binnenkort definitief afgesloten. Ons nieuw rekeningnummer is: IBAN: BE36 9730 9137 8781 BIC: ARSPBE22XXX Uit: Het Beertje nr. 317 (december 2013)

Onze bond in cijfers (2013)

De oud-leerlingenbond telt 4607 oud-leerlingen. Daarvan zijn er, voor zover we weten, 87 reeds overleden. 2922 oud-leerlingen ontvangen alle correspondentie via e-mail, terwijl 967 nog steeds nagelaten hebben ons hun e-mailadres te communiceren. Van 614 oud-leerlingen zijn we het spoor bijster en 17 oud-leerlingen hebben…

Raymond Dupont gelauwerd op het college (2013)

Op vrijdag 27 september ll. werd onze ere-voorzitter Raymond Dupont (62EC) tijdens de pedagogische studiedag door de school in de bloemetjes gezet ter gelegenheid van zijn "tweede pensionering", na meer dan vijftig jaar trouwe dienst aan de oud-leerlingenbond. Ziehier een ingekorte versie van de lofrede…

Bedankt, Raymond en Dirk! (2013)

In naam van alle oud-leerlingen, wil ik Raymond Dupont van harte bedanken voor de 5 decennia lange, onvoorwaardelijke inzet, zijn aanstekelijk enthousiasme, zijn niet te stuiten werklust,... (en zo kan ik nog wel even doorgaan) voor zijn troetelkind: onze Oud-leerlingenbond. Raymond, dat je ruim 50…

De oud-leerlingenbond op internet (2013)

De oud-leerlingenbond heeft een totaal vernieuwde webstek: Het leven zoals het was... Via deze pagina kan u zich inschrijven voor onze activiteiten, en verneemt u de laatste nieuwtjes van onze bond. Daarnaast publiceren we hier ook de historische kroniekjes die door de jaren heen geschreven…

Het Beertje: een kloeke vijftiger (2012)

Geen last van midlife-crisis! De merkwaardige naam komt van SJB-ren. Het allerbelangrijkse contactmiddel tussen oud-leerlingen onderling en de oud-leerlingen en het college. We hebben het zeer doelbewust vijftig jaar lang zeer eenvoudig en sober gehouden. We hadden geen andere keuze! Alleen op die manier bleef…

Dertig jaar oud-leerlingenbond (1993)

Toespraak geschreven door Paul De Bie (64EC) en voorgelezen door Dirk Nies (76WB) tijdens de jubileumavond van 28 november 1992, ter gelegenheid van het 30-jarig bestaan van de oud-leerlingenbond. Beminde Olsijaberen en -berinnen, Laat mij toe u vooreerst deze schijnbaar ongewone aanspreektitel te verklaren. U…

Tweehonderd Beertjes (1990)

Omdat wij met onze pas-opgestarte oud-leerlingenbond ontdekt hadden dat je een tijdschrift goedkoper kan versturen dan omzendbrieven (toen zoiets van 0,20 fr. i.p.v. 1 fr. voor drukwerk), zijn we in 1962 dan maar met heel veel geestdrift gestart met "het nieuwsblad van Olsijabe", eerste jaargang…