Bondsnieuws (2018/2)

door

De laatste jaren hebben we een afnemende interesse moeten vaststellen voor de bijeenkomsten die we organiseerden voor oud-leerlingen die resp. 1 en 5 jaar afgestudeerd zijn, de zgh. instuif- en lustrumavond. We hebben daarom met het bestuur even de koppen bij elkaar gestoken en beslist om het concept enigszins om te gooien.

Vanaf nu zullen we in oktober een receptie organiseren voor oud-leerlingen die 2, 3 en 4 jaar afgestudeerd zijn. Deze bijeenkomst noemen we "Terug naar school, eerste zit".

In maart volgt dan een receptie voor oud-leerlingen die 5, 6 en 7 jaar afgestudeerd zijn. Dit wordt dan naar analogie "Terug naar school, tweede zit". Nieuwe oud-leerlingen worden derhalve voortaan 6 jaar na mekaar uitgenodigd.

Omdat meer afstudeerjaren samen worden uitgenodigd, hopen we de zaal beter gevuld te krijgen, wat de sfeer (en onze kas) ten goede zal komen.

Uit: Het Beertje nr. 335 (juni 2018)