Artikels van Eric Van Huffelen

College 2.0 (2024)

Wat betekent kwaliteitsvol onderwijs willen blijven garanderen in een tijd waarbinnen verandering wel de enige constante lijkt? Over die uitdagende vraag heeft het ganse korps van het college zich de afgelopen drie jaren bezonnen. De tijd om de vruchten van die denkoefening nu te implementeren…

Over vriendschap (2023)

Toespraak van directeur E. Van Huffelen aan de afstuderende leerlingen van het schooljaar 2022-23. Vriendschap. Graag wil ik met jullie even stilstaan bij, nadenken over vriendschap. Jullie staan nu immers, beste leerlingen, op een brugpunt naar een volgende fase in jullie jonge leven. Het is…

In memoriam: mevr. Els Swings (1962-2022)

Op 26 november 2022, uitgerekend op de dag van het patroonsfeest van Sint-Jan Berchmans, moest onze schoolgemeenschap afscheid nemen van onze gewaardeerde collega mevrouw Els Swings. Geheel onverwacht was zij een goede week eerder in een coma geraakt waaruit zij niet meer ontwaakt is. Els…

Wat is vrijheid? (2022)

Vrijheid. Graag wil ik met jullie van gedachten wisselen over dit zo essentiële begrip. Vrijheid was blijkbaar hét slachtoffer bij uitstek van corona: het breken van de corona-ketenen werd immers gelijkgesteld met het opnieuw verwerven van het rijk der vrijheid. Wat leert ons dit nu…

Beproeving: motor van verandering (2021)

Beproefd. Graag wil ik met jullie even stilstaan bij dit woord en het als uitgangspunt nemen voor enkele overwegingen en overpeinzingen. Beproefd is voor mij een mooie term. Schoonheid nu is geen eenvoudig gegeven. Schoonheid heeft meerdere lagen, bestaat uit verschillende niveaus. Het mooie aan…

Vind ik leuk? (2019)

Via de sociale media is verleuking binnengeslopen in vele of misschien zelfs alle aspecten van het leven. Zozeer zelfs dat leuk en goed en niet-leuk en niet-goed gelijkgesteld worden. En zo sloeg ik aan het piekeren. Een vijftal korte ideeën en beschouwingen werp ik u…

Lof der onwetendheid (2018)

Uit de toespraak van directeur Eric Van Huffelen tijdens de afstudeerplechtigheid voor de leerlingen van het schooljaar 2017-18. Uit: Het Beertje nr. 336 (september 2018)

In den beginne (2016)

Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος. In het begin was het woord. Die openingswoorden van het Johannes-evangelie las ik ooit op de lezenaar in de kerk van Lungro, een klein Zuid-Italiaans stadje waar de van oorsprong Albanese bevolking de Griekse ritus getrouw volgt. Als de Bijbelvertalers…

Herfsttij der moderniteit (2015)

Tijdens de afstudeerplechtigheid voor de kersverse afgestudeerden van 2015 maakte directeur Eric Van Huffelen in zijn toespraak een analogie tussen onze tijd en de late Middeleeuwen, hierbij met een knipoog verwijzend naar het boek van Johan Huizinga "Herfsttij der Middeleeuwen". Jammer genoeg ontbreekt de ruimte…

Raymond Dupont gelauwerd op het college (2013)

Op vrijdag 27 september ll. werd onze ere-voorzitter Raymond Dupont (62EC) tijdens de pedagogische studiedag door de school in de bloemetjes gezet ter gelegenheid van zijn "tweede pensionering", na meer dan vijftig jaar trouwe dienst aan de oud-leerlingenbond. Ziehier een ingekorte versie van de lofrede…