In memoriam: mevr. Els Swings (1962-2022)

door

Op 26 november 2022, uitgerekend op de dag van het patroonsfeest van Sint-Jan Berchmans, moest onze schoolgemeenschap afscheid nemen van onze gewaardeerde collega mevrouw Els Swings. Geheel onverwacht was zij een goede week eerder in een coma geraakt waaruit zij niet meer ontwaakt is.

Els Swings studeerde af als licentiaat in de klassieke filologie en startte haar carrière in het onderwijs in het schooljaar 1984-1985 in het Spijker-instituut te Hoogstraten. Zij startte op 1/9/1985 op het Sint-Jan Berchmanscollege. Zij bleef haar gehele carrière aan onze school verbonden. Zij was gehuwd met G. Delespaul en had twee zonen.

Het college verliest met haar een erg gedreven collega. Het devies van onze patroonheilige ‘het gewone buitengewoon’ was haar op het lijf geschreven. Zij legde zich steeds toe op het bereiken van het beste en hoogst haalbare, en dat op alle domeinen. Zij legde zichzelf die hoge kwaliteitseisen op maar verwachtte dat ook anderen daar naar streefden. Of het nu ging om de lessen Latijn en Grieks, om de vele projecten waar zij haar schouders mee onder zette of om de verfraaiing van lokalen. Onvermoeibaar streefde zij naar groei en verbetering.

Leerlingen zullen zich zeker haar gestructureerde, duidelijke en rechtlijnige aanpak herinneren, een aanpak die aanvankelijk misschien wel eens met strengheid verward werd en waarvan men pas later beseft dat het de stevige rots is waarop het huis van de kennis gegrondvest wordt. Collega’s herinneren zich haar opmerkzaamheid en oog voor detail en haar systematische terugkoppeling daarover: zij verstond de kunst om je een compliment te geven voor het dagdagelijkse dat je prima had gerealiseerd. Het gewone buitengewoon.

Eric Van Huffelen in Het Beertje nr. 354 (februari 2023)