Gouden priesterjubileum Pater Plas (1986)

door

Op 31 augustus 1986 vierde Pater Plas, geestelijke van de congregatie van Sint Viator, zijn gouden priesterjubileum: 50 jaar in dienst van de Heer.

In "L'Ancien", tijdschrift van de oud-leerlingen van het Sint-Viatorinstituut te Molenbeek, lezen we o.a. dat Pater Plas (geboren op 22 jan. 1902 - weldra dus 85 jaar!) in 1919 is ingetreden als kloosterling. Hij ging in 1931 naar het Seminarie te Rodez. Nadien volgde hij zijn leraarsopleiding in de Normaalschool te Antwerpen. Nadien was hij als geestelijke werkzaam te Molenbeek, Jette en Westmalle.

Al wie hem te Westmalle heeft leren kennen, heeft kennis kunnen maken met een uiterst goed en beminnelijk opvoeder. Zijn Franstalige opvoeding was af en toe wel een handicap te Westmalle, maar hij kent het Nederlands nog altijd bijzonder goed, wat waarschijnlijk mede te danken is aan het feit dat hij dagelijks in zijn Nederlandstalig brevier bidt. Als leraar was het hem niet altijd mogelijk zijn kalmte te bewaren, maar wie kon hem dat kwalijk nemen? We hadden hem te goed leren kennen, om te weten dat het nooit kwaad bedoeld was.

In september 1985 werd hij onderpastoor te Oullins. Sinds 1981 is hij er op rust, maar hij doorkruist nog regelmatig zijn parochie op de brommer. Zeer graag speelt hij er "petang" en studeert bovendien vlijtig Engels... die taal had hij tijdens zijn jeugd wat verwaarloosd...

Wie hem, bij gelegenheid van zijn gouden priesterjubileum een kaartje stuurde (zoals wij hadden voorgesteld), ontving vanuit Oullins een bedanking (speciaal in het Nederlands gedrukt, wat in ons tweetalig land niet overal kan), samen met een prachtfoto van de kranige jubilaris, in gezelschap van Kardinaal A. Decourtrai, aartsbisschop van Lyon.

Wij wensen onze sympathieke Père Plas nog vele gelukkige jaren. En als het kan: zou het niet de moeite lonen om het 75-jarig jubileum van het college in Westmalle te komen bijwonen?

Raymond Dupont in Het Beertje nr. 161 (november 1986)

Lees ook: