Pater Plas (3)

In memoriam: Pater Plas (1994)

Op 30 juni vernamen we langs Broeder Delang dat diezelfde dag Pater Plas op 92-jarige leeftijd in Frankrijk overleden was. Pater Plas is geboren te Eben-Emaal op 22 januari 1902. Eerste Geloften als geestelijke in 1920 en Eeuwige Gelofte in 1922. Priesterwijding in 1936. Bij…

Gouden priesterjubileum Pater Plas (1986)

Op 31 augustus 1986 vierde Pater Plas, geestelijke van de congregatie van Sint Viator, zijn gouden priesterjubileum: 50 jaar in dienst van de Heer. In "L'Ancien", tijdschrift van de oud-leerlingen van het Sint-Viatorinstituut te Molenbeek, lezen we o.a. dat Pater Plas (geboren op 22 jan.

Ontmoeting met een oud-leraar: pater Plas! (1980)

Toen ik Pater Plas begin september 1957 de klas zag binnenkomen om ons de eerste les uit Gallior te komen aanleren, was dat een hele belevenis. Ik ontmoette er een geestelijke, al een beetje op jaren die - erg zenuwachtig - toch een geweldige indruk…