In memoriam: Pater Plas (1994)

door

Op 30 juni vernamen we langs Broeder Delang dat diezelfde dag Pater Plas op 92-jarige leeftijd in Frankrijk overleden was.

Pater Plas is geboren te Eben-Emaal op 22 januari 1902. Eerste Geloften als geestelijke in 1920 en Eeuwige Gelofte in 1922. Priesterwijding in 1936. Bij gelegenheid van zijn gouden priesterjubileum in 1986 werden hem door zijn oud-leerlingen en oud-collega's talrijke gelukwensen opgestuurd.

Wie was Pater Plas?

Pater Plas was leraar en geestelijke leider op ons instituut tot ongeveer 1964. Vooral de oudere oud-leerlingen zullen hem zeker herinneren als een doorgoed en vriendelijke mens, die door zijn Franstalige opvoeding en zijn speciaal temperament een zeer opvallend figuur was op de vroegere Broedersschool. Hoor je hem nog? "Gij-daar, Franse-les-na-de-klas!" of: "Sapristie" of: "Homaarzek", of: "Horregeswel!" of "René, ga buiten, BUITEN, zeg ik!... uw straf zal geppepepepeperd zijn".

Pater Plas was iemand met héél veel talenten en een man van zeer grote inzet. Hij gaf de lessen Frans en Godsdienst en tijdelijk ook nog muziek en wiskunde. ("een zéér stipte taal!"). Hij heeft voorzeker héél veel gestudeerd en gelezen, want voor zijn lessen had hij blijkbaar een zeer sterke achtergrond en was bijzonder goed gedocumenteerd. Zijn lessen waren erg goed gestoffeerd en zouden echte modellessen geweest zijn, ware er niet dat tuchtprobleem en zijn unieke hevigheid in reageren. Hoeveel boeken heeft hij niet stukgesmeten in de klas en hoeveel oud-leerlingen bezitten nu nog verdwenen puntenboekjes van hem? We namen het er graag bij en er is geen enkele van zijn oud-leerlingen die een klets in zijn gezicht of de vele "Franse-lessen-na-de-klas" hem achteraf ooit kwalijk heeft genomen.

Natuurlijk herinneren wij ons ook nog de speciale reuk van zijn pijp, het geronk van zijn motor, de georganiseerde wanorde op zijn armzalige kamer, de zangrepetities, zijn optreden als proost van de scoutsgroep,... enz.

Wij bewaren aan hem de meest aangename herinneringen (misschien nog stof voor later?) en bidden de Heer dat zijn priester G. Plas nu bij Hem mag genieten van de Eeuwige rust.

Raymond Dupont in Het Beertje nr. 228 (juni 1994)

Lees ook: