E.H. Leo Van der Heyden, laatste priester op Sint-Jan

door

Na het vertrek van E.H. Van Loo, verbleef er nog maar één priester op het college, de legendarische sinjoor Leo Van der Heyden.

Hoewel hij een diocesaan priester was, noemde men hem in de omgeving steevast 'de pater'. Hij bleef ook na zijn pensionering in 1997 in het Groothuys wonen, tot aan zijn dood in 1999.

Iedereen zal zich hem herinneren als de wervelwind met zwarte baret op de fiets, als de mannequin op de 100-dagenvieringen, als de man die zich moeilijk kon wakker houden op vervelende vergaderingen, maar vooral om zijn manische inzet voor Broederlijk Delen (waar elke halve frank telde!), in zijn KSA, in het ziekenhuis, als ambulant gebedsvoorganger en leider van bezinningsdagen...

Door: Herman Heylen en Jan Smets

Uit een artikel gepubliceerd in het jaarboek van de Heemkundige Kring van Malle in 2012, ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van het college.