Leo Van der Heyden (3)

In memoriam: E.H. Leo Van der Heyden (1999)

Sinds meerdere maanden wist iedereen in het college en alle goede vrienden buiten de school dat E.H. Leo Van der Heyden ernstig ziek was. Priester Leo Van der Heyden was achtereenvolgens leraar aan het Sint-Stanislascollege te Berchem en aan ons Sint-Jan Berchmanscollege. Bovendien was hij…