Leo Van der Heyden (3)

E.H. Leo Van der Heyden, laatste priester op Sint-Jan

Na het vertrek van E.H. Van Loo, verbleef er nog maar één priester op het college, de legendarische sinjoor Leo Van der Heyden. Hoewel hij een diocesaan priester was, noemde men hem in de omgeving steevast 'de pater'. Hij bleef ook na zijn pensionering in…

In memoriam: E.H. Leo Van der Heyden (1999)

Sinds meerdere maanden wist iedereen in het college en alle goede vrienden buiten de school dat E.H. Leo Van der Heyden ernstig ziek was. Priester Leo Van der Heyden was achtereenvolgens leraar aan het Sint-Stanislascollege te Berchem en aan ons Sint-Jan Berchmanscollege. Bovendien was hij…

Een bekende schoolverlater: de heer Leo Van der Heyden (1998)

Eigenlijk zou hij bijna het eerste jaar van zijn pensioen kunnen vieren, maar aangezien hij zich nog steeds actief voor het college inzet, hadden we niet zo veel haast om zijn "afscheid" in de verf te zetten. Want we schrijven "afscheid" bewust tussen aanhalingstekens. De…