In memoriam: E.H. Leo Van der Heyden (1999)

door

Sinds meerdere maanden wist iedereen in het college en alle goede vrienden buiten de school dat E.H. Leo Van der Heyden ernstig ziek was.

Priester Leo Van der Heyden was achtereenvolgens leraar aan het Sint-Stanislascollege te Berchem en aan ons Sint-Jan Berchmanscollege. Bovendien was hij gans zijn actieve loopbaan KSA-proost in het Sint-Stanislascollege te Berchem. Bij zijn oppensioenstelling publiceerden wij enkele leuke herinneringen aan zijn SJB-tijd uit de pen van oud-leerlinge en huidig lerares Inez Verellen (89LAGR). Wij kunnen die bedenkingen vandaag alleen maar bevestigen.

Als de kanaalverantwoordelijke voor Broederlijk Delen was de heer Van der Heyden een groot deel van het jaar hevig in de weer. Eerst voor planning en organisatie van het jaarlijkse hongermaal en de traditionele interscolaire sponsortocht, nadien voor de materiële en financiële afwerking ervan.

Collega's en oud-leerlingen zullen aan hem blijven terugdenken als een uiterst bekwaam en rijk gedocumenteerd leraar en als een gewetensvolle opvoeder met een haast grenzeloze inzet. Hij was groot in zijn eenvoud. Zelden hebben we iemand gekend die zo veel van het leven hield en van de schoonheid die natuur en mens te bieden hebben. Jammer genoeg heeft hij er in zijn pensioenleeftijd niet meer voluit kunnen van genieten.

Zijn oud-leerlingen zullen hem in grote dankbaarheid zeker niet vergeten!

Raymond Dupont in Het Beertje nr. 257 (november 1999)

Zie ook: Een bekende schoolverlater: de heer Leo Van der Heyden