Alle begin is moeilijk... (2008)

door

Kan jij je nog het begin van een schooljaar op Sint-Jan herinneren? Het was al begonnen vóór het begon! Einde augustus boeken en schoolgerief afhalen en op de lijsten zien wie er allemaal in je klas zat en wie je klastitularis was. Thuis nieuwsgierig bladeren om te zien wat de wetenschappelijke toekomst ons te bieden had. En kaften maar: voor elk vak een andere kleur.

De eerste twee lesuren werd het startschot gegeven door de klastitularis: kennismaken en... de eerste les! De volgende lesuren kwamen ook de andere leerkrachten zich voorstellen en nagaan welke intellectuele honger moest gestild worden. De tweede dag reeds had men meestal al het gevoel midden in het schooljaar te zitten. Van voorlopige lessenroosters werd zo vlug mogelijk overgeschakeld naar een definitieve versie. Zo is het nu nog, nietwaar?

Even terug naar het SJB van de jaren vijftig...

Het schooljaar begon met de "Mis van de Heilige Geest". De vijf klassen van heel de school zaten in de kapel op de lange kniel- en zitbanken. De mis werd opgedragen door pater Cassenaer, geflankeerd door twee (vaak ondeugende...) misdienaars. Het was nog de periode van voor het Concilie: alles dus in het Latijn. Je kon bijna alles volgen in "Sursum Corda". (Wie heeft er nog een???) Op het hoogzaal (later projectielokaal, tekenklas, gewoon klaslokaal; nu stopplaats voor de lift) werd het harmonium bespeeld door Broeder Geuens of Pater Plas.

Gesterkt door de gaven van de Heilige Geest begon dan het échte werk. Toen al werd vanaf de eerste schooldag effectief les gegeven! Terug in de klas zagen we door de open deur eerst een stuk bordlat, gevolgd door wiskundeleraar pater Cassenaer: meetkunde!!! Hij gaf ook godsdienst en wetenschappen. Hiervoor was er een "vaklokaal" (???) in de kelder van het hoofdgebouw...

Pater Plas gaf Frans (handboek "Gallior").

Dan volgde de heer Michel Hautekiet, leraar Nederlands, met "Beknopte Nederlandse Spraakkunst". Hij gaf ook aardrijkskunde en geschiedenis (handboeken "Historie").

Broeder Gysels (later onze legendarische directeur!) was leraar Engels ("The shortest way") en... tekenen (o.a gotisch schrift).

Bij gebrek aan een turnzaal gingen we met de heer Jan Uydens turnen op de speelplaats, het parkeerterrein van toen, tot zelfs in de slaapzalen internaat...!

Tweede schooldag: overhoring over de leerstof van gisteren! Ook daarna bijna elke dag en voor bijna elk vak: overhoring van de leerstof van gisteren. Zo heeft SJB-Westmalle zijn grote genieën voortgebracht! Nu nog?

Raymond Dupont in Het Beertje nr. 295 (september 2008)