Welkom aan de nieuwe oud-leerlingen! (2015)

door

Traditiegetrouw willen wij in het septembernummer van het Beertje speciaal de nieuwe oud-leerlingen verwelkomen. Proficiat aan alle afgestudeerden! Het jaar 2015 was een recordjaar: alle zesdejaars behaalden hun diploma. Dit schijnt een unicum te zijn in de geschiedenis van het college.

Vanaf heden zijn jullie oud-leerlingen, en in die hoedanigheid leden van de oud-leerlingenbond. Dit betekent concreet dat u vier maal per jaar van ons dit bescheiden tijdschriftje ontvangt. Zo blijft u op de hoogte van het reilen en zeilen in uw oude school. U leest er ook wie van uw collega's er gehuwd zijn, kindjes hebben gekregen, of het tijdelijke voor het eeuwige ingewisseld hebben.

Volgend jaar nodigen we u uit voor onze eerste activiteit: een instuif (receptie) op het college voor de oud-leerlingen die één jaar afgezwaaid zijn. Na vijf jaar volgt een gelijkaardige activiteit om uw eerste lustrum te vieren. Vanaf het tiende jaar wordt u elke vijf jaar verwacht op onze jubileumavonden: een receptie met diner waarin u herinneringen aan uw schooltijd kan ophalen met de vrienden van weleer.

Wij nodigen u ook vriendelijk uit om zich te bevrienden met onze Facebookpagina, waar we o.m. klasfoto's per afstudeerjaar publiceren, familienieuwtjes melden vooraleer ze in Het Beertje komen en waarop ander actueel nieuws verschijnt dat te laat zou komen als we het zouden publiceren in ons tijdschrift. De Facebookpagina heeft nu reeds bijna 1800 volgelingen. Wij hebben ook een webstek waarop u o.m. het volledig archief terugvindt van alle Beertjes sinds 1962, het oprichtingsjaar van onze vereniging.

De werking van de oud-leerlingenbond wordt integraal gedragen door oud-leerling-vrijwilligers. Om onze werking te financieren zijn we aangewezen op de lidmaatschapsbijdragen die we van jullie ontvangen. Het lidmaatschap bedraagt 10 EUR per jaar.

Ook u kan mee gestalte geven aan de oud-leerlingenbond! Neem contact op met één van de bestuursleden en kom ons versterken! Wij kijken steeds uit naar nieuwe bestuursleden.

Veel leesplezier met dit nieuwe Beertje!

Mathias Van Aken (94LAGR) in Het Beertje nr. 324 (september 2015)