Artikels 324 (2)

Welkom aan de nieuwe oud-leerlingen! (2015)

Traditiegetrouw willen wij in het septembernummer van het Beertje speciaal de nieuwe oud-leerlingen verwelkomen. Proficiat aan alle afgestudeerden! Het jaar 2015 was een recordjaar: alle zesdejaars behaalden hun diploma. Dit schijnt een unicum te zijn in de geschiedenis van het college. Vanaf heden zijn jullie…

Uitnodiging kerstlezing Dirk Seliaerts (2015)

Dirk Seliaerts Op vrijdag 11 december 2015 zal onze godsdienstleerkracht Dirk Seliaerts voor Het Davidsfonds, afdeling Zandhoven een voordracht geven met als titel 'Kerstmis, vrede, geluk en wat het kindje ons nog allemaal zou brengen'. Naar aanleiding van het hoogfeest van Kerstmis zal hij boeiend…