Welkom aan de nieuwe oud-leerlingen! (2014)

door

Bij het begin van dit nieuwe schooljaar willen we ons speciaal richten tot de oud-leerlingen van het afstudeerjaar 2014. Allereerst wensen we jullie van harte geluk met jullie diploma!

Sommigen onder u hebben zes, misschien twaalf of zelfs vijftien jaar op het Sint-Jan Berchmanscollege doorgebracht. U heeft op ons college hopelijk niet alleen veel kennis verworven, maar er ook voor een belangrijk deel uw wereldbeeld, uw geweten en persoonlijkheid laten vormen. Wij hopen dat het christelijk wereldbeeld dat onze school uitdraagt sinds haar oprichting door de broeders van Sint-Viator in navolging van haar patroonheilige St. Jan Berchmans, voor u een blijvende bron van troost en zingeving moge blijven doorheen uw verdere studies en latere leven.

Ons geloof geeft troost. Het leven is geen aaneenschakeling van gelukkige momenten, wel integendeel; in dit "lacrimarum valle" ("aardse tranendal") loopt niet altijd alles zoals we het wel zouden willen. Als christen hebben we echter een hoopvol en bemoedigend perspectief dat verder kijkt, a.h.w. een "metaperspectief", om onze directeur E. Vanhuffelen tijdens de afstudeerplechtigheid even te parafraseren. Dhr. Joris sprak er ons over tijdens de afsluitende eucharistieviering: "op zulke momenten word je gedragen door het levende fundament van ons bestaan: de Verrezen Heer."

Daarnaast geeft ons geloof ook zin aan het bestaan. "Vanitas vanitatum, omnia vanitas" ("IJdelheid der ijdelheden, alles is ijdelheid", Eccl. 1:2). Wat baat het rijk en succesvol te zijn, wanneer we onze ziel verliezen? Al deze materiƫle zaken zijn slechts ijdel; we kunnen ze toch niet meenemen in ons graf? Eeuwig en duurzaam geluk ligt erin onszelf te geven, te zoeken naar Gods wil en deze te volgen. Daarin ligt onze eindbestemming: de vereniging met God in zijn liefde.

Ongetwijfeld hebben jullie tijdens jullie schooltijd ook vele vrienden gemaakt, met wie u in de toekomst in contact wil blijven. Dit is de rol van de oud-leerlingenbond, waar u bij deze lid van geworden bent en waartoe we u van harte welkom heten.

Wij houden een groot databestand bij met alle namen en adressen van leerlingen die ooit afstudeerden aan het college. Deze databank bevat ondertussen meer dan 4700 oud-leerlingen! Vier keer per jaar sturen we u deze elektronische nieuwsbrief toe, waarin u de laatste nieuwtjes verneemt over het college en over de activiteiten van andere oud-leerlingen. De meest gesmaakte rubriek is natuurlijk het familienieuws, waar u verneemt wie er allemaal getrouwd is of wie er kindjes gekregen heeft. We gedenken in deze rubriek ook de oud-leerlingen en hun naaste familieleden die ons jammerlijk zouden ontvallen zijn. Heeft u iets te melden, laat dan zeker niet na om ons een elektronisch berichtje te sturen, maar vooral vragen we u om ons steeds tijdig uw eventuele adreswijzigingen door te geven.

Deze adressen hebben we immers nodig voor die andere belangrijke activiteit van de oud-leerlingenbond: feesten! Elke vijf jaar zullen jullie door ons uitgenodigd worden om het lustrum van uw afzwaaien te vieren in het gezelschap van uw oud-klasgenoten, respectievelijke partner en enkele (oud-)leraars. Na vijf jaar neemt dit samenzijn de vorm aan van een receptie op het college, vanaf tien jaar wordt het een uitgebreid diner.

De oud-leerlingenbond gaat ook mee met zijn tijd. Zo hebben we een website waar u foto's aantreft van onze activiteiten en kan snuisteren door ons rijk archief. Via onze Facebook-pagina blijft u het best op de hoogte. We kondigen hier alle familienieuws meteen aan zodra het ons bereikt, alsook dringende meldingen die niet tijdig de redactie van Het Beertje haalden. Via onze Facebook-pagina zijn we nu al in contact met 1400 oud-leerlingen - we nodigen jullie allen uit om zich te "bevrienden"!

Om dit alles te financieren, vragen we u een kleine jaarlijkse vrijwillige bijdrage van 9 EUR. We staan als organisatie immers principieel los van de school en financieren onze eigen werking. Het eerste jaar na uw afstuderen, is u vrijgesteld van deze bijdrage, nadien wordt u vriendelijk uitgenodigd om jaarlijks uw lidgeld te storten.

Heeft u zin om nauwer betrokken te worden bij de werking van de oud-leerlingenbond? Heeft u projecten die u graag in samenwerking met de oud-leerlingenbond wil organiseren? Wij zijn steeds op zoek naar nieuwe oud-leerlingen om het bestuur te komen versterken. Spreekt u dit aan, laat dan zeker niet na om contact op te nemen of spontaan langs te komen op een bestuursvergadering. De tijdstippen en locaties van de vergadering vindt u steeds op de achterzijde van Het Beertje.

Mathias Van Aken (94LAGR) in Het Beertje nr. 320 (september 2014)