Artikels 320 (2)

Welkom aan de nieuwe oud-leerlingen! (2014)

Bij het begin van dit nieuwe schooljaar willen we ons speciaal richten tot de oud-leerlingen van het afstudeerjaar 2014. Allereerst wensen we jullie van harte geluk met jullie diploma! Sommigen onder u hebben zes, misschien twaalf of zelfs vijftien jaar op het Sint-Jan Berchmanscollege doorgebracht.

Citaten uit de afstudeerplechtigheid (2014)

Enkele citaten uit de toespraken aan de nieuwe oud-leerlingen tijdens hun afstudeerplechtigheid op 25 juni ll. Nu de doelen van diploma’s in hoger onderwijs zich concreter aftekenen en in het verlengde daarvan misschien ook al beroepswegen, stel ieder voor jezelf de vraag naar de doelstelling…