Nieuwjaarsbrief (2020)

door

Het bestuur van de oud-leerlingenbond wenst alle lezers van dit blad een voorspoedig en gelukkig 2020! Moge het nieuwe jaar een gelegenheid bieden om nieuwe mensen te leren kennen, om bestaande relaties te verdiepen, en om heersende conflicten bij te leggen. Moge het nieuwe jaar ons een bestendige gezondheid van lichaam en ziel brengen, en troost en kracht voor zij die geestelijk of fysiek lijden. Moge het nieuwe jaar verzachting brengen in de nationale en internationale politieke spanningen die onze wereld zo veelvuldig teisteren en zo onnoemelijk veel menselijk leed veroorzaken. Moge 2020 tot slot ook het jaar zijn waarin onze beleidsmakers op het departement onderwijs een adequaat gevolg geven aan de negatieve resultaten van de recentste vergelijkende PISA-studie.

De jaarovergang is traditioneel een moment om even terug te blikken op het voorbije jaar.

Het jaar 2019 was een heel gewoon werkingsjaar voor onze bond, zonder uitschieters of dieptepunten. Zo organiseerden wij op 22 maart een receptie voor de afgestudeerden van de jaren 2015 tot 2018. Van de 619 genodigden daagden er 21 op, een eerder teleurstellend resultaat.

Naar goede gewoonte waren wij aanwezig op de afstudeerplechtigheid voor de nieuwe oud-leerlingen van 2019. Wij mochten daarbij 154 nieuwe leden in onze bond verwelkomen. Wij waren verrast door de beslissing van de school om geen punten meer af te roepen tijdens de proclamatie, wat de 'ambiance' tijdens de eigenlijke proclamatie niet ten goede kwam. Wij genoten van de wijze woorden tijdens de afscheidsrede van onze directeur aan de abituriënten.

Onze volgende activiteit was een stadswandeling voor de oud-leerlingen die jaarlijks trouw hun lidgeld betalen. Ook hier primeerde de kwaliteit op de kwantiteit, maar het was niettemin een uitermate boeiende uitstap, waarover u in het vorige Beertje meer kon lezen. We zijn zeker van plan om op de ingeslagen weg verder te gaan.

Tijdens de maand augustus was het bestuur te gast bij collega-bestuurslid Dirk Knaepkens en zijn lieve echtgenote Karine, voor onze jaarlijkse bestuursbarbecue. Het weer zat helaas niet zo goed mee, maar dat kon de goede sfeer niet drukken. Bedankt voor jullie gastvrijheid, Dirk en Karine!

Op 11 oktober organiseerden we vervolgens onze receptie 'Terug naar school, tweede zit', voor de afgestudeerden van 2012-2014. Vooral de afgestudeerden van 2014, die hun eerste lustrum vierden, waren hier redelijk goed vertegenwoordigd. Zij waren met 32 van de 154. Van alle andere jaren samen, kwamen er in totaal 9 opdagen.

De jubileumavond van 2019 kende alweer een groot succes, met 187 deelnemers. De jubilarissen met 50 jaar op de teller kregen een bijzondere attentie aangeboden. Evenals in 2017 mochten we ook een oud-leerling verwelkomen die maar liefst 55 jaar geleden afgezwaaid is!

Na deze terugblik, past het ook even vooruit te kijken naar het nieuwe werkingsjaar.

Het concept 'Terug naar school' spreekt duidelijk te weinig oud-leerlingen aan. We proberen het nog een keer op 20 maart met een 'Lente-reünie' voor de afstudeerjaren 2011-18 en zullen daarna evalueren hoe het verder moet.

De stadswandeling werd, ondanks de lage opkomst, als zeer positief ervaren door de deelnemers en krijgt een vervolg. Wij communiceren tijdig de datum en plaats aan de oud-leerlingen die hiervoor in aanmerking komen.

Ons grootste, belangrijkste en succesvolste evenement, de jaarlijkse jubileumavond, zal dit jaar plaatsvinden op zaterdag 21 november. Wij verwachten de oud-leerlingen van alle afstudeerjaren eindigend op 0 en 5, behalve 2015. Indien u tot de doelgroep behoort, mag u in september 2020 een uitnodiging in de brievenbus verwachten. Blokkeer ondertussen zeker de datum in uw agenda!

Beste lezer, hiermee is onze nieuwjaarsbrief bijna ten einde. Er rest ons alleen nog een warme oproep te lanceren aan alle oud-leerlingen. Waardeert u onze werking? Denkt u met warmte en genegenheid terug aan uw tijd op Sint-Jan? Vindt u het waardevol om het contact onder oud-leerlingen te stimuleren en zo te werken aan een gemeenschap over jaren en generaties heen? Houdt u gewoon van gezelligheid? Kom dan ons bestuur versterken! Wij zullen u met open armen verwelkomen.

Uit: Het Beertje nr. 342 (februari 2020)