Artikels 342 (7)

In memoriam (2020/1)

Op 6/5/2019 overleed dhr. Cyriel Vertommen (°12/2/1933, St.-Katelijne-Waver). Vele oud-leerlingen zullen zich hem herinneren als leerkracht in het zesde leerjaar van onze basisschool. Op 3/11/2019 overleed Miel De Cock (°10/2/1939). Miel was de vader van oud-leerling Jan De Cock (82LAGR), bekend van de organisatie Within-Without-Walls,…

Lezers schrijven ons (2020)

Met de publicatie van Het Beertje streven we een viervoudig doel na. Ten eerste willen we oud-leerlingen op de hoogte houden van wat er reilt en zeilt op de school. Ten tweede proberen we, in de mate dat het nieuws ons bereikt, oud-leerlingen te informeren…

Rode Neuzen Dag (2020)

De "Rode Neuzen Dag" is een terugkerende actie van de Vlaamse commerciële televisiezender VTM, radiozender Qmusic en bank Belfius. Voorafgaand aan een deels komische televisieshow, wordt door middel van een reeks particuliere initiatieven geld ingezameld voor een bepaald goed doel. Het concept is overgenomen van…

Nieuwe leerplannen (2020)

De voorbije jaren is er in het Vlaams Parlement stevig gebakkeleid over de hervorming c.q. modernisering van het secundair onderwijs. Er tekenden zich grondige meningsverschillen af tussen verschillende politieke families en initiële plannen moesten grondig bijgestuurd worden. Wilde plannen voor een 'brede eerste graad' werden…

Bezige beren (2020)

Op 24 oktober 2019 kwam oud-leerlinge Marian Blondeel (97LAGR) naar de school in het kader van de 'Dag van de Verenigde Naties'. Marian is teamhoofd bij het UNRIC, het regionaal informatiecentrum voor West-Europa van de Verenigde Naties. De leerlingen kregen een presentatie voorgeschoteld over de…

Les in vreemde talen (2020)

Het hoeft geen betoog dat kennis van vreemde talen een ongelofelijke troef is op de arbeidsmarkt. De talenkennis van Vlamingen - hoewel tanend - doet hen nog steeds bovenmatig frequent doorstoten naar de hoogste echelons van het internationale bedrijfsleven en de politiek. Onze school heeft…

Nieuwjaarsbrief (2020)

Het bestuur van de oud-leerlingenbond wenst alle lezers van dit blad een voorspoedig en gelukkig 2020! Moge het nieuwe jaar een gelegenheid bieden om nieuwe mensen te leren kennen, om bestaande relaties te verdiepen, en om heersende conflicten bij te leggen. Moge het nieuwe jaar…