Bezige beren (2020)

door

Op 24 oktober 2019 kwam oud-leerlinge Marian Blondeel (97LAGR) naar de school in het kader van de 'Dag van de Verenigde Naties'. Marian is teamhoofd bij het UNRIC, het regionaal informatiecentrum voor West-Europa van de Verenigde Naties. De leerlingen kregen een presentatie voorgeschoteld over de VN, internationale samenwerking, klimaatactie en het werk van het UNRIC.

Op 12 juli 2019 verscheen in De Tijd een vraaggesprek met oud-leerling Pieter Vanovermeire (99MTWI). Pieter is de CEO van het spoorbedrijf Railtraxx. Railtraxx, sinds kort in handen van de Franse nationale spoorwegmaatschappij SNCF, is een belangrijke speler in de Antwerpse haven en actief in heel West-Europa. Het vervoert papierrollen vanuit Oostenrijk naar Antwerpen, IKEA-meubels tussen Roemenië en Zeebrugge, Pringles en pampers voor Procter & Gamble tussen België en Italië en Nespresso-pads voor Nestlé en houdt naar eigen zeggen dagelijks 500 trucks van de weg. In het artikel breekt Pieter een lans voor een vermeerdering van het goederenvervoer over het spoor, niet alleen omdat het goed is voor het milieu, en de files op de weg vermindert, maar vooral omdat het bedrijfseconomisch ook zinvol is.

Oud-leerlinge Sanne Van Looy (09GRLA), schepen van Ruimtelijke Ordening, en toekomstig burgemeester van de gemeente Malle, kwam op 24 oktober in het nieuws met de beslissing om een tijdelijke bouwstop af te kondigen voor appartementencomplexen tot maart 2021. Er is de laatste jaren een ware bouwwoede aan de gang in Malle en omstreken. Het betreft steeds vaker grote projecten voor appartementsgebouwen, een evolutie die niet door iedereen erg gesmaakt wordt, en een impact heeft op het landelijk karakter van de gemeente. Met de bouwpauze wil ze de wildgroei aan appartementen tegengaan en krijtlijnen vastleggen over welke woontypes er waar zijn toegelaten.

Oud-leerling Mathias Van Aken (94LAGR) speelt een beetje accordeon en heeft een bijzondere voorliefde voor het Vlaamse studentikoze liederenrepertoire. Sedert vele jaren werkt hij aan een verzameling eenvoudige zelf geschreven partituren van de studentencodex. Zonet heeft hij de laatste hand gelegd aan zijn collectie, die nu melodielijnen en akkoorden bevat van alle 340 liederen in de studentencodex. Hij hoopt hiermee deze mooie traditie op een hoger niveau te tillen en meer jongeren die een instrument bespelen aan te zetten om cantussen muzikaal te gaan begeleiden. Alle liederen zijn vrij te bekijken en downloaden via zijn website studentenliederboek.be.

Uit: Het Beertje nr. 342 (februari 2020)