Kerkelijke benoeming (2015)

door

In het vorige Beertje meldden we dat E.H. Frans Wouters (69LAWE) benoemd werd tot lid van het consultorencollege van het bisdom Antwerpen. Hij krijgt daar het gezelschap van E.H. Jan Verheyen, oud-begeleider van het internaat en oud-godsdienstleraar in onze school (1975-79). E.H. Verheyen werd priester gewijd door mgr. Godfried Danneels, toenmalig bisschop van Antwerpen, op 27 mei 1979. Dit betekende het einde van zijn loopbaan bij SJB-Malle, daar hij meteen door de bisschop als leraar aangesteld werd in het O.L.V. van Lourdescollege te Edegem. Sinds 1990 is hij pastoor te Lier. Momenteel waakt hij over het zielenheil van gelovigen in vijf parochies en is hij federatiecoƶrdinator van de federatie (voorheen: het dekenaat) Lier-Koningshooikt . E.H. Jan Verheyen werd door mgr. Bonny op 1 november 2014 reeds voor de derde maal benoemd als lid van het consultorencollege.

Uit: Het Beertje nr. 322 (februari 2015)