In memoriam: de heer Jos Poppeliers (2004)

door

Op 10 juni 2004 overleed onze oud-leraar Jos Poppeliers op de leeftijd van 64 jaar.

De heer Jos Poppeliers was jarenlang een zeer gewaardeerde leraar Nederlands aan ons college. Keurig taalgebruik was voor hem een grote prioriteit. Talloze keren heeft hij het secretariaat advies gegeven. De schoolbibliotheek van de eerste graad werd door hem (samen met de heer Frans Derkinderen) opgericht en door de leerlingen druk bezocht. Hij was tevens bedrijvig in de bibliotheek van Zoersel en als lid van de gidsenbond. Met grote overgave nam hij deel aan het jaarlijks kerstspel te Zoersel.

Maar bovenal was hij een kundig en aangenaam lesgever, zeer bekommerd om zijn leerlingen. De laatste maanden ging het niet goed meer met zijn gezondheid. Zelfs een levertransplantatie kon niet meer baten.

Wij bieden de familie (oud-leerlingen zoon Jan en dochter Leen) onze innige blijken van christelijke deelneming aan.

Raymond Dupont in Het Beertje nr. 276 (juni 2004)