Jos Poppeliers (2)

In memoriam: de heer Jos Poppeliers (2004)

Op 10 juni 2004 overleed onze oud-leraar Jos Poppeliers op de leeftijd van 64 jaar. De heer Jos Poppeliers was jarenlang een zeer gewaardeerde leraar Nederlands aan ons college. Keurig taalgebruik was voor hem een grote prioriteit. Talloze keren heeft hij het secretariaat advies gegeven.