De Heer Marcel De Swerts met pensioen (1982)

door

Drieëntwintig jaar geleden kende onze school een explosieve uitbreiding! Van het ene schooljaar naar het volgende steeg de schoolbevolking met liefst 90%. Eén van de nieuwe leerkrachten die dringend moesten aangeworven worden, was de heer De Swerts, die reeds te 's Gravenwezel heel wat onderwijservaring had opgedaan. Wegens het grote gebrek aan lokalen (een ernstige handicap die S.J.B. nog steeds niet helemaal kon wegwerken...), belandde de nieuwe leerkracht Lager Onderwijs in de eet- en leefkamer van de toenmalige Broeders-communauteit. "Klaslokaal" en eetkamer waren "gescheiden" door een geïmproviseerd gordijn.

Broeder Gysels en de heer Besters zullen toen niet geweten hebben (of misschien toch wel?) wat voor een onderwijsreus ze met dhr. De Swerts hadden binnengehaald! Dhr. De Swerts was een uiterst bekwaam onderwijzer, die buiten zijn aktieve loopbaan samen met wijlen dhr. August Schryvers, ook nog Hogere Opvoedkunde ging volgen. Kennis, bekwaamheid en werklust waren er mee aanleiding voor dat dhr. De Swerts een eigen lees- en rekenmethode had ontworpen voor de leerlingen van het lste leerjaar. Hij is trouwens jarenlang titularis van het lste leerjaar geweest. Dat was zijn werkterrein. Met zijn talrijke menselijke kwaliteiten was hij zowel voor de allerkleinsten als voor de groteren én voor zijn collega's een echte vaderfiguur. Hoeveel oud-leerlingen hebben dat in het eerste leerjaar niet mogen ondervinden!

Bij het oprichten van een taakklas was niemand minder dan hij de geknipte figuur om leerlingen, die op een of ander gebied een bijzondere zorg en aandacht nodig hadden, op "meester"-lijke wijze op te vangen en te helpen. De laatste jaren stond de heer De Swerts dan ook algemeen bekend als "de meester van de taakklas. Vermits hij vanaf 1 november 1982 pensioengerechtigd is, was vrijdag 29 oktober zijn laatste aktieve klasdag (inspectiebezoek incluis). Leerlingen en collega's namen op een waardige manier afscheid van iemand die voor het college heel veel heeft betekend. Zijn verdwijnen uit de S.J.B.-collegegemeenschap betekent zonder twijfel een groot verlies.

Aan de nieuw-gepensioneerde, zijn echtgenote en zijn gezin (waaronder drie S.J.B.-oud-leerlingen!) wensen wij nog heel veel gelukkige jaren. Dhr. Marcel De Swerts gaat nu veel hovenieren, zo vertelde hij. Moge hij uit zijn tuin minstens evenveel vruchten winnen, als hij verworven heeft tijdens zijn geslaagde en goedgevulde loopbaan. Voor zijn onvervangbare inbreng sluiten wij ons graag aan bij de vele welgemeende dankbetuigingen van de ganse collegegemeenschap.

De taakklas van dhr. De Swerts wordt thans overgenomen door mevrouw R. van Boxel-Sips, terwijl mevrouw F. Sannen-Verbist in de tweede taakklas blijft.

Raymond Dupont in Het Beertje nr. 122 (december 1982)

Marcel De Swerts overleed op 5 mei 2020.