Nieuws van de school (41)

Kerstbestand (2015)

Sinds oktober 2014 is onze school samen met drie partnerscholen in het VK, Duitsland en Frankrijk in het eTwinning-project "Christmas Truce: football remembers" gestapt. eTwinning is de verzamelnaam voor projecten waarbij "Europese verbroedering via het internet" wordt vooropgesteld. Voor onze school nam de klas 5ECMT…

SJB steunt Kamiano (2015)

Sedert enkele jaren is de traditie ontstaan dat de tweedejaars secundair onderwijs geld inzamelen voor het daklozen-restaurant Kamiano te Antwerpen. Het restaurant, gelegen in de Kammestraat te Antwerpen, is genoemd naar de heilige pater Damiaan, die in Molokai met de melaatsen werkte en door de…

Woningbrand: SJB solidair (2015)

Op 10 december 2014 ging het huis van Kurt Schryvers en zijn familie geheel in de vlammen op t.g.v. een schouwbrand. Het huis was pas gebouwd. De drie kinderen van het gezin zijn leerlingen aan de lagere school van SJB-Malle. Vele Mallenaren, waaronder de Facebookgroep…

Leerlingenaantallen schooljaar 2014-15

Onze middelbare school kende dit schooljaar een kleine groei van 24 leerlingen en telde zo 1124 leerlingen. Hiermee wordt een deel van het verlies van 2013-14 t.o.v. 2012-13 goedgemaakt, toen de school nog 1154 leerlingen telde. Van deze 1124 volgen er 41% een richting met…

Nieuws van het oudercomité (2014)

Door het simultaan afstuderen van de kinderen van bijna alle voormalige bestuursleden van het oudercomité, heeft het dagelijks bestuur van dit overlegorgaan een geheel nieuwe samenstelling gekregen. Mevr. Anneke Wendelen-De Smet volgt Lydia Bechtel op als voorzitster. Het dagelijks bestuur wordt verder aangevuld met mevr.

Leerling naar kwartfinale BBC Public Speaking Awards (2014)

Eva Sevrin (14LAWIa) was in Mechelen één van de 98 kandidaten in de kwartfinale van de BBC en Telenet Public Speaking Awards. Zij zoeken voor het 7de opeenvolgende jaar naar de beste Engelse spreker. Eva Sevrins sprak over "The difficulties of being positive". Ze zette…

Nieuws van de school (2014/2)

Communicate school-ouder gaat digitaal Tijdens het derde trimester starten de basis- en kleuterschool met een proefproject om alle communicatie tussen school en ouders digitaal te laten verlopen. Er is gekozen voor het platform Gimme, dat een goede reputatie geniet. Indien succesvol, wordt een uitrol naar…

College eert Nobelprijswinnaar (2014)

In november 2013 was professor Sevrin, vriend en medewerker van Nobelprijswinnaar François Englert, te gast in de school voor een voordracht met als titel 'Massa? Massa!'. Naast zulke voordrachten zetten andere initiatieven wetenschappen in de kijker. Voor de 3de graad zijn er de wetenschaps-olympiades chemie,…

Een nieuw huisbier voor Sint-Jan (2014)

Wie geregeld in onze school komt, heeft het vast opgemerkt: onze school heeft een nieuw huisbier! Zonder afbreuk te doen aan het geestelijk gerstennat van onze buren, de Trappisten, konden we toch de gelegenheid niet laten liggen om een voorraad in huis te halen van…

Wereldwinkel op school (2014)

Het college kreeg op donderdag 23 januari 2014 een officieel muurplaatje 'Wereldwinkel op school' overhandigd van Oxfam Wereldwinkel. De wereldwinkel op het college is gestart in 2004, op initiatief van leerkracht wiskunde Regi Op de Beeck. De bedoeling was dat de leerlingen de wereldwinkel leerden…

Onze school in cijfers (2013)

Onze secundaire school telt momtenteel 1100 leerlingen, een lichte daling t.o.v. vorig jaar. Daarvan volgen er 43% de klassieke humaniora en 57% de moderne richtingen. Zij worden kundig opgeleid door een ploeg van 98 gemotiveerde leraars: 37 mannen en 61 vrouwen. Dit jaar begonnen 8…