Leerlingenaantallen schooljaar 2014-15

door

Onze middelbare school kende dit schooljaar een kleine groei van 24 leerlingen en telde zo 1124 leerlingen. Hiermee wordt een deel van het verlies van 2013-14 t.o.v. 2012-13 goedgemaakt, toen de school nog 1154 leerlingen telde. Van deze 1124 volgen er 41% een richting met klassieke talen. De verhouding van leerlingen die klassieke talen volgen ten opzichte van leerlingen die moderne talen volgen, neemt af in de hogere jaren. In de eerste graad zijn het er nog 52%, in de derde graad is dit gedaald tot 30%. De grootste klasgroep is 5ECMT met 27 leerlingen; de kleinste zijn 4ECa en 4ECb met elk 14 leerlingen.

De basisschool telt dit schooljaar 486 leerlingen. Daarvan zitten er 82 in de kleuterschool en 404 in de lagere school. In de lagere school valt op dat er in het vijfde en zesde studiejaar een aanzienljike aangroei waar te nemen is van het leerlingenaantal.

Samenvattend:

Jaar

1

2

3

4

5

6

Kleuter

 

 

12

23

24

23

Lager

58

44

70

55

91

86

Latijnse

114

103

87

66

51

45

Moderne

105

112

126

114

96

105

Leerlingaantallen per jaar en richting voor het Sint-Jan Berchmanscollege te Westmalle voor het schooljaar 2014-15

Uit: Het Beertje nr. 321 (december 2014)