Kerstbestand (2015)

door

Sinds oktober 2014 is onze school samen met drie partnerscholen in het VK, Duitsland en Frankrijk in het eTwinning-project "Christmas Truce: football remembers" gestapt. eTwinning is de verzamelnaam voor projecten waarbij "Europese verbroedering via het internet" wordt vooropgesteld.

Voor onze school nam de klas 5ECMT deel. In verschillende lessen hebben ze aandacht besteed aan WOI, en om dit project af te sluiten werd er een internationale ontmoeting georganiseerd in Ieper. Op 11 januari 2015 woonden ze samen de Last Post bij en de dag erna speelden ze een voetbalmatch in navolging van het kerstbestand in 1915. Met dit project hoopt het college de leerlingen de kans te geven om leeftijdsgenoten uit Europese landen te ontmoeten. Tegelijkertijd willen de leerlingen het signaal tot eenheid en verbroedering duidelijk laten klinken.

Uit: Het Beertje nr. 323 (juni 2015)