Adriaan van Boxel (2)

In memoriam: de heer Adriaan van Boxel (1988)

Op een ogenblik dat het Sint-Jan Berchmanscollege zijn eerste grote expansieperiode beleefde, dienden Broeder Overste J. Gysels en directeur Basisschool Flor Besters elk jaar op zoek naar beloftevolle leerkrachten, die ook goede opvoeders zouden zijn voor de leerlingen die hen in steeds groter aantal werden…