2778 (66EC) (2)

ol1960

De verboden vrucht (2009)

Ken je het Trappistencafé in Westmalle? Wie niet? Wie er lange tijd niet meer geweest is, zal raar opkijken. Van het oude vertrouwde gebouw blijft alleen nog de ingangsdeur over. Wat meer achteraan staat het nieuwe café. Wij denken niet dat veel leerlingen er tijdens…

Vijftien jaar: een vinnige tiener (1962-68) (1977)

Onze Oud-Leerlingenbond werd opgericht op 10 mei 1962 te 16.30 u. Vijftien jaar geleden dus. Wie toen geboren werd, is nu reeds een flinke tiener; onze bond is even vinnig! De "twaalf gezworenen" van de toenmalige "eerste economische" waren vier jaar lang de oudste klas…