Woordje van de voorzitter (2015)

door

Als u dit leest is het feestgedruis van de overgang van oud naar nieuw reeds lang weggeëbd. Toch wil ik, in naam van het bestuur, iedereen nog een gezond en vreugdevol 2015 wensen.

Ik hoop dat het extreme geweld, zoals de aanslagen in Frankrijk en de verijdelde aanslag in ons eigen landje, de wereld uit gewerkt kunnen worden. Dat hier bereidheid voor is, getuigen de vele stille marsen waarbij alle etnische groepen en godsdiensten broederlijk en zusterlijk naast elkaar opstapten tegen dit brute geweld.

Een andere “manifestatie” die waarschijnlijk weer veel bijval zal genoten hebben, waren de “100 dagen”. Vermoedelijk werd er weer veel plezier beleefd aan de voorbereidingen en de uiteindelijke opvoering van alle toneeltjes.

Wij hebben als bestuur ons nieuw werkjaar eveneens ingezet: de eerste vergadering is reeds voorbij en onze jaarplanning staat op punt. Als iedereen van jullie zijn of haar steentje wil bijdragen door onze activiteiten massaal bij te wonen, belooft het weer een vruchtbaar jaar te worden. Wij zijn er in ieder geval klaar voor!

Over vruchtbaar gesproken: wisten jullie dat in 2014 maar liefst 53 geboortes werden aangekondigd door oud-leerlingen (waarvan 7 van OLB koppels)? Er werden 35 meisjes op de wereld gezet, en 28 jongens. Proficiat aan alle ouders!

Ik wil jullie niet verder in spanning laten en wens iedereen nog veel leesgenot in dit rijk gevulde Beertje.

Uit: Het Beertje nr. 322 (februari 2015)