Artikels 322 (1)

Woordje van de voorzitter (2015)

Als u dit leest is het feestgedruis van de overgang van oud naar nieuw reeds lang weggeëbd. Toch wil ik, in naam van het bestuur, iedereen nog een gezond en vreugdevol 2015 wensen. Ik hoop dat het extreme geweld, zoals de aanslagen in Frankrijk en…