Vrouwen op het college (2010)

door

Wij denken niet dat de Broeders van Sint-Viator in hun beginjaren veel vrouwen in dienst hadden.  Mede om financiële redenen zullen ze wel zelf ge-zorgd hebben voor hun eten en afwas, voor was en plas.  Toen wij echter voor het eerst kennis maakten met het "instituut" en zijn geestelijken merkten we, bij nader toezien, toch enkele dames die bij de broederkens instonden voor het onderhoud van hun kamers en de klaslokalen.

Zo denken we bijvoorbeeld nog aan Julia Oudermans.  In het begin van het schooljaar kreeg ze naast haar poetswerk soms ook minder aangename taken.  Het gebeurde wel eens dat een nieuwe leerling in het eerste leerjaar lager onderwijs de nodige controle over zijn darmwerking verloor.  Dan was Julia altijd met de glimlach bereid hem in bad te zetten, alle biologische resten weg te spoelen en hem proper terug naar de klas te sturen.

Meest bekend in de helft van vorige eeuw was "Madam van de Keuken" (mevrouw Dieleman-D’Hanis).  Ze woonde in het college en stond dagelijks aan het fornuis om de maaltijden van de internen, de broeders en leraars te be-reiden, samen soms meer dan 150 personen.  Na het overlijden van haar echtgenoot werd zij hierbij geholpen door haar zoon Floris en enkele dames.

Bij de uitbreiding van het lager onderwijs zagen we gedurende enkele school-jaren ook een onderwijzeres: mevrouw Zicot in het eerste leerjaar.   Nadien waren er nog enkele interimarissen: M. Van Deun, M. Vandenbril… 

Begin jaren zestig kwamen er voor het eerst frieten in de refter.  De twee dames van de frietkelder  zullen wel de eerste vrouwen op school geweest zijn met wie de leerlingen rechtstreeks in contact kwamen als ze ‘s middags hun bakje frieten kwamen halen.  Eén van deze dames bracht soms haar knappe dochter mee.  Het frietverbruik nam die dagen enorm toe.

In het kader van de ABN-actie, met stevige steun van Broeder Overste J. Gysels), werd er samengewerkt met de ABN-kernen van o.a. Mariagaarde, Maris Stella, Immaculata…  met als gevolg dat op bv. welsprekendheidstornooien en andere grote culturele activiteiten (toneel) ook meisjes-leerlingen van de naburige scholen deelnamen.  Ook voor sommige filmfora kwamen "de meisjes van Mariagaarde" mee in onze feestzaal de film volgen en be-spreken, o.l.v. Jan Verachtert.  Die "gemengde" activiteiten waren reeds zeer progressief en vrij uitzonderlijk in die jaren!

Pas in de jaren zeventig kwam er af en toe een vrouwelijke interim-leerkracht in het secundair onderwijs.  We denken nog aan de dames Lieve Hofkens, Monique de Bonnaire, Mie Nijs…  Naar het schijnt mocht de directie hen alleen maar aanwerven als er geen mannen voor die interimopdracht te vinden waren.  

1981 werd een historisch jaar.  De inrichtende macht adviseerde de directies in jongensscholen ook vrouwelijke leerkrachten aan te werven.  Zo zouden de jongens, naast hun moeder en zussen thuis, ook in contact komen met vrouwen in het beroepsleven.  Directeur Van Loo hield niet van half werk en daar kwamen ze dan met acht in totaal: Chris Van de Cloot, Wies Huysmans, Ingrid Vervloet, de veel te jong overleden Annemie Van Heurck en nog enkele andere juffen die na één jaar terug verdwenen en vervangen werden door andere.  Ook het secretariaat werd gemengd met Ingrid Vervloet.  Later nam het aantal vrouwelijke personeelsleden stilaan toe in alle geledingen.  De leerlingen konden af en toe ook getuige zijn van het nieuwe-leven-op-komst. Wat ze steeds met respect meebeleefden!

Gedurende een aantal jaren fungeerde mevrouw Magda Goossens als een toegewijde en gewaardeerde onderdirectrice.

Wegens de door de overheid ingevoerde "afdelingenstop" konden meisjes in onze streek geen klassieke oude humaniora volgen… tenzij de enige bestaande oude humaniora van SJB in de streek gemengd zou worden.  1983 werd ook een historisch jaar.  Na moeilijke onderhandelingen mocht directeur Van Loo meisjes in de Latijnse richtingen inschrijven.  De eerste meisjes-leerlingen, 36 in totaal, deden hun intrede in SJB.  Daniëlle Keller was de eerste.  De lessen lichamelijke opvoeding bleven (en zijn nog altijd) gescheiden en de sanitaire installaties werden aangepast. Overschakelen naar de moderne richtingen in onze school mocht van hogerhand absoluut niet!

Door het opdoeken van het internaat in Maris Stella en Mariagaarde en de fusie met de kleuterschool Van Celst werden ook meisjes (zelfs kleuters) in ons internaat opgenomen.  Sommige meisjes gingen overnachtten in Van Celst, andere in de internenkamertjes (daarom de tussendeur in de gang). ***

Na juridische procedures mochten de meisjes uit onze Latijnse richtingen ook overstappen naar onze moderne humaniora.  Enkele jaren later werden alle katholieke scholen – ook onze basisschool – volledig gemengd.  Zowel jongens als meisjes kunnen nu in gelijk welke studierichting worden ingeschreven.  In de scholen van de overheid was dat trouwens al vele jaren het geval.  

Het aantal vrouwelijke leerkrachten en meisjesleerlingen op SJB nam elk schooljaar toe. Nu is de verhouding jongens-meisjes en leraars-leraressen ongeveer fifty-fifty.  Ook de directie werd gemengd: naast de heren Alfons Goos (algemeen directeur) en Jan Thiré (adjunct-directeur)  fungeren er de dames Bea Schrijvers (logistiek directeur) en Chris Van de Leur (verantwoordelijke eerste graad).

Raymond Dupont in Het Beertje nr. 301 (februari 2010)

Over de gemengdmaking van het college leze men ook:

*** CORRECTIE *** André Lauwerys, gewezen monitor internaat, was zo vriendelijk ons te laten weten dat dit fout was. Alle meisjes-internen studeerden wel in hun kamertje op het college, maar werden met het geel-witte busje naar de slaapplaats in de Eikendreef (waar ook de kleuterschool gevestigd is) gereden. ’s Morgens werden zij daar terug afgehaald voor het ontbijt op het college.