Tien jaar "Jong en Artistiek" (2012)

door

Het jubileum vieren kan dit jaar niet op. Het college bestaat honderd jaar (1912-2012), de oud-leerlingenbond vijftig jaar (1962-2012) en bovendien is er dit jaar de tiende editie van "Jong en Artistiek".

"Jong en Artistiek" is een bonte mengeling op hoogniveau van muziekuitvoering, dans, woordkunst van en door de leerlingen. Elk jaar is men erover verwonderd over welk groot talent zoveel jonge mensen beschikken. Dankzij "Jong en Artistiek" kunnen zij dat met jeugdig enthousiasme tonen aan het groot publiek. Grote bezielers van dit cultureel gebeuren zijn, voor zover ons bekend, mevrouw Veerle Luyts en de heer Guido Van der Veken. Natuurlijk mag dit tweede lustrum ook extra gevierd worden.

Negen jaar lang ging het free-podium voor woord, dans en muziekuitvoeringen door in het Kasteel De Renesse in Oostmalle. Oorspronkelijk was er maar één voorstelling maar wegens de grote opkomst werden mettertijd twee voorstellingen georganiseerd: één op zaterdagavond en één op zondagmorgen. Omdat men vorig jaar 60 mensen moest weigeren wegens plaatsgebrek, werd besloten om dit jaar de twee optredens te laten doorgaan in onze vernieuwde feestzaal in Sint-Jan zelf.

Via een extra-editie van het "Het Beertje digitaal" werden ook alle oud-leerlingen, die vroeger op de planken gestaan hadden, speciaal uitgenodigd. Natuurlijk waren ook alle andere oud-leerlingen die het initiatief een warm hart toedragen van harte uitgenodigdom van dit feestelijk moment te komen meegenieten. Na de voorstelling werden de aanwezigen traditioneel verwacht op een receptie.

Namens de oud-leerlingenbond danken wij de initiatiefnemers voor de kansen die zij elk jaar aan het jeugdig talent bieden. Van harte proficiat aan mevrouw Luyts, de heer Vander Veken en vele andere medewerkers, zowel begeleidende leerkrachten als leerlingen voor de grote inzet en het hoog cultureel niveau van deze tien edities. Er zijn tal van redenen om ermee door te gaan.

Raymond Dupont in Het Beertje nr. 309 (februari 2012)