Terugblik op het voorbije werkingsjaar (2015)

door

Het jaar 2015 loopt op zijn einde. Dit is een goed moment om even terug te blikken op het voorbije werkingsjaar.

Zoals elk jaar, organiseerden we drie evenementen voor oud-leerlingen. Zo was er op 13 maart 2015 onze instuif voor oud-leerlingen van 2014; wij mochten er 69 oud-leerlingen verwelkomen. Vervolgens organiseerden we op 16 oktober de lustrumbijeenkomst voor de afgestudeerden van het jaar 2010. We konden ook hier rekenen op een mooie opkomst van 55 oud-leerlingen. Tenslotte was er op 21 november de jubileumavond met een 150-tal aanwezigen.

We brachten dit jaar opnieuw vier edities van Het Beertje uit. Deze moeten nog steeds gedrukt worden op meer dan 850 exemplaren omdat nog altijd zoveel mensen nagelaten hebben om ons hun mailadres te bezorgen. Leest u dit Beertje nog op papier? Denk dan even aan de vele uren werk die door enkele vrijwilligers besteed worden aan het plooien en in enveloppen steken van deze boekjes. Alstublieft: bezorg ons nu uw mailadres en verlos ons voor eens en voor altijd van dit werk!

Er werd tevens hard gewerkt aan de vormgeving van het digitale Beertje. Oud-leerlingen krijgen nu, in plaats van een PDF-bestand dat een kopie was van de papieren versie, een HTML-versie met vele foto's en een handige menustructuur.

Achter de schermen gebeurt er natuurlijk ook heel wat. Zo vergaderde het bestuur vijf keer om onze activiteiten te organiseren.

Het ledenbestand groeide na het afzwaaien van de lichting 2015 aan tot 4961 oud-leerlingen. Van hen ontvangen er 3344 Het Beertje per e-mail en 893 per post. Vijftig oud-leerlingen wensen geen contact; van 583 oud-leerlingen hebben we geen adresgegevens meer en 91 oud-leerlingen zijn overleden. In onze databank verwerkten we 136 postadreswijzigingen en 173 wijzigingen van mailadres.

Via Facebook bereiken we nu 1850 oud-leerlingen. We houden in het ledenbestand het Facebookadres bij zodat we bij een verloren e-mailadres kort op de bal kunnen spelen en meteen via Facebook het nieuwe adres opvragen. In Facebook zijn alle vrienden nu gegroepeerd per afstudeerjaar zodat we onze communicaties beter kunnen afstemmen op het gewenste doelpubliek. Onze oproep om klasfoto's in te sturen is ook niet aan dovemansoren gezegd: er staan ondertussen reeds 172 groeps- en klasfoto's online, allemaal netjes gegroepeerd per afstudeerjaar en in de mate van het mogelijke door jullie, oud-leerlingen, van namen voorzien. Waarvoor dank!

Een jaar voorbij: dat betekent ook dat de eindejaarsfeesten weer voor de deur staan. Vergeten we tussen al dit feestgedruis en cadeautjes uitdelen ook niet wat er eigenlijk gevierd wordt met Kerstmis: de geboorte van Jezus Christus, de Zoon van God en onze Verlosser. Hij is in deze donkerste periode van het jaar het keerpunt, het licht dat in de wereld schijnt, die ons kan verlossen van de dood en leiden naar het eeuwig leven, als we tenminste ons hart voor Hem openen. Laten we hier ook even bij stilstaan. Bedenken we even dat een kerkgebouw niet alleen een prachtig historisch gebouw is, maar ook een plaats waar we ons levend geloof belijden. Spring er daarom eens binnen en kijk wanneer de kerstviering plaatsvindt; woon ze eens bij en laat u raken door het vuur van de H. Geest!

De oud-leerlingenbond wenst u van harte een gelukkig, vredevol en gezond 2016!

Mathias Van Aken in Het Beertje nr. 325 (december 2015)