Ritmica 75

door

Met Ritmica 75 beleefde het kollege te Westmalle weer een feestelijke periode. U herinnert zich nog wel van vorig uitgaven: de repetities, tribunes timmeren, vlaggen ophangen, materialen sjouwen, muziek, kleurrijke affiches en de verspreiding van zelfklevers. In dat opzicht vertoonde Ritmica 75 heel veel gelijkenis met de oudere broers van 72, 66, 64, 62, 60...

Op 1 juni was het weer helaas niet van de partij: koud en killig en vooral was er de voortdurende dreiging van regenbuien. Toch verheugden wij ons in een massa van ongeveer 3000 geestdriftige toeschouwers (leerlingen niet meegerekend).

Ondanks genoemde handicap van het slechte weer was de opvoering zelf verbazend goed: een bonte afwisseling van kleur en ritme, muziek en beweging. Klassiek waren de kegelaars (in de regen!), de wimpeliers en de tippelende 3de leerjaren. Modern waren het beat-nummer van 3LG+3LWe (Let's dance en Let me in), de Lambassa van 4MB+4Mc (met Paloma blanca en Dingedong). Een mengeling van beide meenden we te zien in het Molenrad (5de hum.), de All American Promenade (4de leerjaren) en Flip-Flap (6de leerjaren). Bij de sprongen was de salto met de trampoline ook totaal nieuw. Kortom: een fijn en gevarieerd programma!

De afwerking was niet altijd 100%... hoe kan het anders! Een perfekte afwerking is o.i. alleen maar mogelijk bij keurgroepen die bovendien een lange en intense oefening achter de rug hebben. Bij ritmica 75 beperkte de voorbereiding zich slechts tot de lesuren van lich.opv. en slechts de laatste 10 dagen op de speelplaats.

Wij verkiezen echter volkomen het S.J.B.-systeem: de volledige klas treedt op; elke leerling doet mee. Zo bevordert men de groepsgeest: alle leerlingen (zonder uitzondering of zonder onderscheid) zijn op mekaar aangewezen en een volkomen samenwerking is nodig om tot resultaat te komen. En dat resultaat wás er! Men moet de laatste week van voorbereiding op S.J.B. aanwezig geweest zijn om daadwerkelijk te voelen hoe een dergelijk feest gunstig inwerkt op leerlingen en personeel: iedereen was goed-gehumeurd en bereidwillig om te helpen; iedereen was immers bij het feest betrokken door zijn eigen inbreng. Zo bekeken vergeven we het graag de enkele buitenbeentjes die hier en daar een maat te vlug of te traag waren.

Organisatorisch gezien klopte alles wél 100%, als logisch resultaat van een voorbeeldig teamwork van leerlingen en leraars: de toezichters, de parkeermeesters, de ontvangst, de verbruikgelegenheden en noem maar op.

Slotsom: Ritmica 75 werd een stijlvol, afwisselend, kleurrijk en door zijn opzet een volledig pedagogisch verantwoord schouwspel, ja een waar festijn. Daarom gaan onze meest hartelijke gelukwensen naar de turnleraars TOINE DE HAES, JAN UYDENS en GUST VAN DE MIEROP. Zij zorgden voor samenstelling, inoefening en algemene leiding.

PROFICIAT heren, en... wat brengt U ons over drie jaar?

Maar ook proficiat leerlingen: jullie deden het allemaal prima.

Raymond Dupont in Het Beertje nr. 63 (mei 1975)